MatchGraph/ Gå grafen (VG1)

Newton ENGIA - Equinor energirom - Mosjøen: MatchGraph/ Gå grafen (VG1)

Med noen enkle tilpasninger i forklaring og presentasjon av stoffet er det også mulig å gjennomføre modulen på 9. eller 10. trinn på ungdomsskolen.

Vi starter med å samle elevene til felles forklaring og en liten teoriøkt i amfiet.

Graf 5 fra MatchGraphprogrammet står oppe på tavla. Elevene har fått utdelt elevarket og der har de den samme funksjonen. Elevene skal tenke over hva denne funksjonen forteller dem. De kan gjerne snakke sammen to og to. På elevarket fins det fire svaralternativer/ påstander om hva funksjonen beskriver, der ett alternativ er riktig. Her kan elevene gjerne bruke mentometerknappene for å avgi svar. Etter at elevene har avgitt svar og sett svarfordelingen kan de gjerne diskutere/argumentere resultatet, før testperson går grafen og diskusjon i plenum. 

Nå er det viktig at Newton-lærer gjennomgår litt teori om lineære funksjoner. Hva er stigningstallet og hva forteller det oss? Hvordan kan man finne det? Hva er konstantleddet? Hvordan finner vi det, og hva forteller det oss? 

Så følger de praktiske oppgavene.  Elevene jobber sammen i grupper på 4-5 stykker. Utstyret er på forhånd satt opp av Newton-lærer. Dette krever en del plass, og Newton-lærer må sørge for at det er fri sikt på opp til ca 2 meter i området fremfor bevegelsessensoren og at utstyret er plassert slik at ikke bevegelsessensorene influerer hverandre. Gruppestørrelsen blir avhengig av hvor mange bevegelsessensorer dere kan plassere i Newton-rommet uten at elevene går inn i andres soner.  Elevene legger inn navnene sine i programmet og går grafen i tur og orden. Hvem får best score? Beste resultat fra hver gruppe kan gjerne skrives opp på tavla.

Etterpå skal elevene jobbe med oppgaver knyttet til funksjonen de har gått. Oppgavene finnes på "Elevarket". Her er det viktig at Newton-lærer går rundt til alle gruppene og følger med at oppgavene forstås og gjøres riktig. Newton-lærer må også vurdere om det trengs felles gjennomgang av noen av oppgavene på tavla.

Et stykke ut i oppgavene er det ny runde med graf-gåing, graf 1. Til slutt jobber elevene med oppgavene i GeoGebra. GeoGebra-oppgavene finnes på "Elevarket, GeoGebra"

Vi har prøvd å legge vekt på å få åpne og utforskende oppgaver. Det kan være at oppgavene da blir for vanskelig for de svakeste elevene, derfor har vi laget "tipskort" til noen av oppgavene. Tipskortene kan skrives ut og lamineres. Tipskortene legges lett tilgjengelig i Newton-rommet, og dersom elevene står fast kan de se om de får hjelp ved hjelp av tipskortene.  

Det er utarbeidet to alternativer til etterarbeid der elevene skal bruke det vi har vært gjennom i modulen til å lage en funksjon som beskriver en gitt tur i naturen. 

Forarbeid i skolen

Denne modulen passer bra etter at klassen er begynt å jobbe med lineære funksjoner. Som forarbeid velges noen oppgaver fra læreboka som har med å finne stigningstall og konstantledd, både ved avlesning og regning.

I Newton-rommet

Newton-lærer ønsker velkommen og presenterer modulen og hva den går ut på. Det brukes ikke noen presentasjon, men Newton-lærer tar utgangspunkt i graf 5 fra MatchGraph programmet. Den har Newton-
lærer fremme på storskjerm sammen med de fire svaralternativene, der ett er riktig. Elevene skal nå reflektere over hva grafen forteller oss, og de kan gjerne snakke sammen to og to før de avgir svar. Elevene kan gjerne bruke mentometerknappene for å avgi svar. Etter at elevene har avgitt svar og sett svarfordelingen kan de igjen diskutere/argumentere resultatet, før testperson går grafen og diskusjon i plenum.

Nå er det viktig at Newton-lærer gjennomgår litt teori om lineære funksjoner. Hva er stigningstallet og hva forteller det oss? Hvordan kan man finne det? Hva er konstantleddet? Hvordan finner vi det, og hva forteller det oss?

Nå går økta over i elevaktiviteten og oppgavene følger på "Elevarket". Hver gruppe har en felles PC der de åpner MatchGraph programmet. De legger inn alle elevene under deltakere og velger graf 5 fra menyen over mulige grafer. Etterpå går elevene grafen de har fått opp på skjermen. Poeng kommer opp nede på skjermen. Hvem får best match? 100 vil si at du klarer å gå en helt samsvarende funksjon. Når alle elevene i gruppa har gått, en, to eller tre ganger begynner elevene å jobbe med oppgavene. Da er det viktig at alle elevene løser oppgavene og skriver svarene på sitt eget oppgaveark/elevark. De må samarbeide på gruppa og passe på at alle skjønner oppgavene før de går videre med arbeidet. Etterhvert kommer de til ny runde med "gåing" av ny graf, og etter det følger flere oppgaver. Tilslutt skal de jobbe med oppgavene i GeoGebra.

Etterarbeid i skolen

Til etterarbeid kan klasse/faglærer enten velge eget egnet etterarbeid/oppgaver fra læreboka, eller bruke ett av våre forslag.

Det er utarbeidet to alternativer til etterarbeid der elevene skal bruke det vi har vært gjennom i modulen til å lage en funksjon som beskriver en gitt tur i naturen.
De skal bruke GeoGebra til å tegne den og finne ligningene som viser svarene, og etterpå skal de skrive forklaring på hvordan den skal gåes og forståes.
Originalmodul:
1856: MatchGraph/ Gå grafen, Marita Liljebakk, marlin01@vgs.nfk.no, 97604775
Newton Ofoten, NewtonOfoten@vgs.nfk.no, 756 56690
Denne modulen er revidert av:
Knut Steffenak
Newton ENGIA - Equinor energirom - Mosjøen

Newton-modul nr. 1967

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 4 timer