Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

Gjennom arbeid med Newton-modulen, er målet at elevene skal gjøre nye erfaringer og utvikle ny kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder. 

Undervisningsforløpet består av forarbeid på skolen, undervisning i Newton-rommet og avsluttes med et etterarbeid på skolen. 

Gjennom forarbeidet skal elevene vise hva de kan fra før gjennom å arbeide med nøkkelord. De skal også formulere spørsmål de ønsker svar på i Newton-rommet. Disse spørsmålene sammenfattes av klassens lærer og tas med til Newton-rommet. 

I Newton-rommet skal elevene arbeide gruppevis. Undervisningen vil variere mellom faglige innledninger, praktiske læringsaktiviteter og samtale i fellesskap. Viktige begreper er energi, energioverføring, energitap, stillingsenergi og bevegelsesenergi. 

I etterarbeidet skal elevene bruke det de har lært i en presentasjon for andre. 
Forarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Elevene arbeider med nøkkelspørsmål i grupper.

I Newton-rommet

09.00 - 09.30: Informasjon om Newtonrommet og dagens aktiviteter. Grunnleggende kunnskaper om energi.
09.30 - 10.30: Kulebaneaktivitet, med oppsummering til slutt.
10.30 - 11.15: Intro og praktisk gjennomføring av induksjonforsøket.
11.15 - 11.45: Lunsj!
11.45 - 13.00: Intro, og gjennomføring av praktisk økt med vind- og vannkraftverk.
13.00 - 13.30: Faglig oppsummering og evaluering av dagen

Etterarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Elevene jobber gruppevis. Forbereder 5 minutters muntlig presentasjon om en gitt oppgave.
Originalmodul:
1268: Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, FIRST Scandinavia i samarbeid med ulike aktører.
Denne modulen er revidert av:
Therese Hj. Paulsen
Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms

Newton-modul nr. 1631

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer