Solceller

Newton Larvik: Solceller

Modulen passer best for vg1, og har solceller som gjennomgående tema. Det benyttes varierte, elevaktive læringsformer. Den entreprenørielle tilnærmingen gjør lærestoffet lettere å fatte. I tillegg til kunnskap om solceller får elevene med seg grunnleggende forståelse av periodesystemet, elektrisitet, stråling, energi, drivhuseffekten og matematisk modellering. De får praktisk trening i alle kompetansemålene i Forskerspiren. Modulen kan brukes på både studiespesialisering og yrkesfag. Den kan også enkelt tilpasses til programfaget Fysikk 1 på studiespesialisering, realfag. Elevene får i oppdrag å forske på solceller. Gjennom samarbeidstrukturer må de sette seg grundig inn i solcelleteknologien, og eksperimentere ved å variere ulike faktorers påvirkning på solcellene. Det gjøres forsøk som knyttes til forståelse av solcellenes virkemåte, med parametrene strøm, spenning, effekt, og med forskjellige bølgelengder av elektromagnetisk stråling. I korte plenumsøkter blir drivhuseffekten, framtidsenergi og forskning trukket inn, og forsøkene blir drøftet.

I Newton-rommet

1030- Elevene møter opp utenfor inngangen til Newtonrom Larvik sammen med faglærer.
1035-Elevene blir vist inn og får litt praktisk informasjon.
1055-Første forsøk med solceller starter. Tema "bli kjent med utstyret" og "hva skjer inni solcella"
1130- samling der vi gjennomgår noe av det elevene har funnet ut om solceller og snakker litt om bruk av solceller i hverdagen
1145-Oppdrag 2: Hvordan endrer effekten til solcellen seg ved varierende avstand til lyskilden?
1215- lunchpause. Elevene må ta med matpakke som spises i rommet.
1245- Teori-sesjon. Hvordan er solcellene bygget opp og hvordan virker dem. Trekker inn ny kunnskap om solceller.
1300- Andre runde med forsøk. Oppdrag 3: Hvordan påvirker vinkelen på lysinnstråling effekten til solcellene.
Oppdrag 4: Hvordan påvirker ulike fargede filtre effekten til solcellene.
1400- samling der vi diskuterer resultat og prøver å konkludere og evaluere forsøkene.
1415- elevene bruker tid på å ferdigstille rapporten fra dagen og laste opp ette på It's Learning.
1430- Quiz,- hvor mye husker du fra dagens tema?
1445- opprydding og premieutdeling
1500- takk for i dag!
Originalmodul:
1300: Solceller , Åse Bøilestad Breivik, Meløy vgs avd. Ørnes ab.meloy@nfk.no
Denne modulen er revidert av:
Thorny Cesilie
Newton Larvik