Roboter og matematikk - EV3

Newton Larvik: Roboter og matematikk - EV3

I denne modulen skal elevene lære om forholdet mellom omkrets og kjørt lengde ved å jobbe praktisk med en LEGO® MINDSTORMS® EV3-robot. Elevene jobber parvis, og det ligger godt til rette for differensiering i oppgaveløsingen.

Vi starter med samtale om hva omkrets er og demonstrasjon og løsing av oppgaver i plenum.

Deretter er det en kort innføring om robot og programmering før elevene bygger roboten de skal bruke i det praktiske arbeidet. 

Gruppene jobber i eget tempo med oppgavene, som er laget som en EV3-prosjektfil som åpnes i programmet. Elevene jobber variert med måling, beregning, diskusjon, programmering og utprøving. En av de siste oppgavene er en konkurranse hvor de må bruke kunnskap og erfaringer de har tilegnet seg i løpet av dagen. 

Forarbeid i skolen

Forarbeid
1 skoletime: Elevene jobber med å måle omkrets på figurer med ulike former.

I Newton-rommet

Tidspunktene vil kunne variere, men punktene i lista bør følges.
08.30-08.45: Oppstart. Plan for dagen. Læringsmål.
08.45-09.15: Intro til matematikk i plenum. Forarbeid. Grubletegninger, og demonstrasjon med hjul.
09.15-09.30: Elevene jobber parvis med matematikkoppgaver som senere skal prøves ut i praksis.
09.30-09.45: Pause
09.45-10.15: Gjennomgang av EV3-klossen, motorene og programmet.
10.15-11.00: Elevene bygger roboten.
11.00-11.30: Lunsj.
11.30-12.15: Aktivitet 1: Måling og beregning av kjørelengde. Elevene jobber parvis i eget tempo. Ekstraoppgave med trykksensor for de som er veldig rask.
12.15 - 13.00: Aktivitet 2: Nærmest LEGO-mannen. Elevene jobber parvis. Utfordringsoppgave. Konkurranse.
13.00-13.30: Demontere robotene, sortere og telle delene.
13.30-14.00: Oppsummering i plenum. Faglig fokus, læringsmål. Etterarbeid.

Etterarbeid i skolen

Etterarbeid

1 skoletime. Individuell, praktisk rettet oppgave,
Originalmodul:
1602: Roboter og matematikk - EV3, FIRST Scandinavia i samarbeid med Newton-rommet i Bodø.
Denne modulen er revidert av:
Thorny Cesilie
Newton Larvik

Newton-modul nr. 1681

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer