Fra yoghurt til Will Smiths far? Bioteknologi og genteknologi i praksis

Newton Larvik: Fra yoghurt til Will Smiths far? Bioteknologi og genteknologi i praksis

Denne modulen tar for seg klassisk og moderne bioteknologi på en praktisk måte. Elevene får hente DNA fra frukt, studere bakterier fra yoghurt i mikroskop, samt utføre gelelektroforese for å belyse slektskap basert på DNA-prøver. Finner de Will Smiths far, og hvem er mor til Obama?

Elevene får til slutt prøve seg som medlemmer av bioteknologirådet der de skal diskutere etiske, praktiske og økonomiske konsekvenser ved innføring av nye bioteknologiske behandlingsmetoder.

Forarbeid i skolen

3 skoletimer. Nøkkelbegrep og "konferanse"

I Newton-rommet

1030-1040: Velkommen og praktisk informasjon
1040-1100: Aktivitet 1 - Hvem skal ut? Diskusjonsoppgave
1100-1200: Aktivitet 2 - Utvinning av DNA fra kiwi
1200-1215: Aktivitet 3 del 1 - Gelelektroforese. Lage og støpe gel (noen elever)
1215-1240: Lunsj
1300-1400: Aktivitet 3 del 2 - Gelelektroforese. Øving, applisering og kjøring av gel
1315-1400: Aktivitet 4 - Mikroskopering. Parallelt mens noen appliserer gel.
1400-1430: Aktivitet 5 - Bioteknologirådet. Diskusjonsoppgave. Parallelt mens gelen kjører
1430-1440: Aktivitet 3 del 3 - Gelektroforese. Finner vi Will Smiths far? Analyse av gel
1440-1450: Opprydding
1450-1510: Oppsummering og takk for i dag!

Etterarbeid i skolen

1 skoletime. Diskusjon om gentesting.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Thorny Cesilie
Newton Larvik

Newton-modul nr. 1786

Best egnet for VG1. årstrinn
Tidsbruk 4,5 timer