Fra yoghurt til Will Smiths far? Bioteknologi og genteknologi i praksis

Newton Larvik: Fra yoghurt til Will Smiths far? Bioteknologi og genteknologi i praksis

Denne modulen tar for seg, på en praktisk måte, hva klassisk bioteknologi er og hva moderne bioteknologi er. Det blir utført mikroskopering av bakterier fra youghurt for å verifisere bruken av mikroorganismer i klassisk  bioteknologi, og det blir utført gelelektroforese for å belyse hvordan denne teknikken kan brukes for å bestemme slektskap basert på DNA-prøver. Videre legges det opp til en aktiv gruppediskusjon om retten til å få vite hvem biologisk far er.

Forarbeid i skolen

Ca 4 skoletimer. Elevene lager informasjonsark om nøkkelbegrep og avholder en "konferanse".

I Newton-rommet

1130-1140: Velkommen og praktisk informasjon. Toalett, evakueringsplan etc.
1140-1200: Starteroppgave: "Hvem skal ut"
1200-1300: Utvinning av DNA fra kiwi. Arbeid i grupper.
1300-1315: Gelelektroforese, Del1; støping av gel. Arbeid i grupper.
1315-1340: Lunsjpause
1340-1400: Gelelektroforese, Del 2; øve på å applisere. Arbeid i grupper.
1400-1500: Gelelektroforese Del 3; applisere på egen gel
Mikroskopering av bakterier imens de andre gruppene appliserer. Arbeid i grupper.
1500-1530: Gelelektroforese Del 4: Kjøring av gel.
Diskusjonsoppgave mens gelen kjører; "har vi rett til å vite hvem biologisk far er?"
1530-1540: Analyse av gel
1540-1550: Opprydding
1550-1600: Oppsummering og takk for i dag!

Etterarbeid i skolen

Etterarbeidet er beregnet å gjennomføres på 1-2 skoletimer. Elevene oppsummerer tema fra modulen ved å skrive hvert sitt "blogginnlegg".
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Thorny Cesilie
Newton Larvik