Rent vann til folket!

Newton Larvik: Rent vann til folket!

I denne modulen, skal elever i Kjemi 1 få en praktisk innføring i hvordan vannverkene i Norge går frem for å sikre at vannet vi har i kranen er av god kvalitet.

Det legges vekt på at elevene skal få gjøre analyser fra alle prosessene som er involvert, og at de får se hvordan dette foregår i praksis.

Elevene vil være med å kjøre et vannrenseanlegg i miniatyr, gjøre kjemiske analyser av hver delprosess og diskutere effekten av disse prosessene på kvaliteten til vannet. Analyser inkluderer spektroskopi for å finne fargetall, pH målinger og konduktivitetsmålinger.

Elevene vil også få gjennomføre fellingsforsøk og bli utfordret til å skissere flytskjema som beskriver prosessene i renseanlegget.

 

Forarbeid i skolen

Type: Gruppearbeid, drøftingsoppgave
Tidsbruk: 1-2 skoletimer

Elevene arbeider med fagbegrep knyttet til modulen

I Newton-rommet

1030: Velkommen og info om dagen. Sikkerhetsrutiner gjennomgås.
1045: Introduksjon og fellingsforsøk
1115: Tegne flytskjema
1145: Oppstart vannrenseanlegg
1200: Lunsj
1230: Analyser av vannprøver
1400: Oppsummering i plenum. Analyse av resultater
1430: Kryssord, begrep
1445: Opprydding, kåringer og avslutning
1500: Ferdig

Etterarbeid i skolen

Type: Gruppearbeid, case-study
Tidsbruk: 2-6 skoletimer (kommer an på hvilket som velges)
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Thorny Cesilie
Newton Larvik

Newton-modul nr. 1926

Best egnet for VG2. årstrinn
Tidsbruk 4,5 timer