Robotter og matematik

Newton Room ved Risbjergskolen i Hvidovre, København Danmark : Robotter og matematik

I indledningen snakker vi om, hvad en robot er, hvor de findes i samfundet og hvad de kan gøre. Resten af dagen arbejder eleverne med LEGO® MINDSTORMS® EV3 som de skal bygge op, programmere og løse opgaver med. Der vil være fokus på matematik og teknologi. Eleverne skal beregne omkreds og bruge egnede måleredskaber undervejs. De skal også bruge forskellige regnearter for at løse de praktiske opgaver. 

I Newton-rommet

09.00 - 09.15: Information - dagens tema og samtale om robotter i hverdagen.
09.15 - 9.45. Hvordan virker sensorerne og LEGO® MINDSTORMS® EV3? Gennemgang af sensorerne, EV3-enheden og programmet vi bruger til at programmere.
10.05 - 11.30. Eleverne bygger og programmerer robotten. De følger et udleveret opgaveark og får hjælp til bygge- og programmeringsfasen. Eleverne arbejder i eget tempo i makkerpar.
11.35 - 12.15. Frokost
12.15 - 13.15. Fortsætte med at arbejde i eget tempo ud fra opgavearket. Undervejs i forløbet vil der blive afholdt en konkurrence, hvor eleverne skal beregne afstand og forsøge at komme så tæt som muligt på en LEGOmand
13.15 - 13.45. Skille robotterne ad, sortere og tælle delene.
13.45 - 14.00. Opsummering af dagen med fagligt fokus.
Originalmodul:
1602: Roboter og matematikk - EV3, FIRST Scandinavia i samarbeid med Newton-rommet i Bodø.
Denne modulen er revidert av:
Sofie Kongsbach Larsen
Newton Room ved Risbjergskolen i Hvidovre, København Danmark

Newton-modul nr. 1611

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer