Engia dag 1

Newton Room ved Risbjergskolen i Hvidovre, København Danmark : Engia dag 1

I skal snart besøge Newton-rummet på Risbjergskolen, og her kommer nogle baggrunds informationer om den undervisning, som I skal deltage i.

Eleverne er delt ind i fem landshold, og hvert land repræsenterer forskellige energikilder. I løbet af de to dage på Risbjergskolen skal I arbejde med praktiske opgaver, samt svare på spørgsmål og opgaver inde på læringsportalen på www.Newton.no.

Det er vigtigt, at I forbereder jer godt inden
undervisningen i Newton-rummet. Nedenfor finder I informationer om det
forberedende arbejde: bl.a. en detaljeret lærervejledning.

Undervisningen i Newton-rummet strækker sig over to dage, derudover skal der laves forberedelse og efterbehandling af modulet hjemme på egen skole. Målet for undervisningen er, at eleverne erfarer, hvordan
man kan producere elektrisk energi fra vedvarende- samt fossile energikilder. I dette tilfælde vand- og vindenergi samt fossile brændstoffer.
Eleverne skal opnå en forståelse af, hvad fossilt brændstof er, hvordan fossilt brændstof dannes og på hvilke måder, vi anvender disse brændstoffer som ressource. Eleverne skal reflektere over fordele og ulemper ved brug af disse
ressourcer. I Newton-rummet skal eleverne arbejde med praktiske opgaver knyttet
til energi og til forsøg med generering af elektrisk energi; de skal arbejde
med tøris, se på egenskaberne ved carbondioxid og reflektere over centrale
miljøaspekter.

Forarbeid i skolen

1-2 lektione. Forberedelse af præsentation af landes energiforbrug. Indhente infomationer. Arbejdet er i grupper.

I Newton-rommet

DAG 1
09:10 Elevene får kitler på og samles i amfiet. Fælles intro til dagen. Elevpræsentation af lande og energidemonstration.
10:05 Aktivitet 1 - Kuglebane. Arbejder i grupper. Fælles opsamling.
11:35 Frokost
12.15 Opsamling på induktion
12:15 Intro og aktivitet 3 og 4 - Vind- og vandkraftværk
13.35 Opsamling på dagen
14.00 Tak for i dag
DAG 2
09:00 Fælles opstart. Intro til fossilt brænsel.
09:30 Aktivitet 5- Bjergartsprøver og mikroskopering af tyndslib. Fælles indledning, praktisk arbejde gruppevis på arbejdsstationerne, fælles opsamling.
10:00 Aktivitet 6 - Geoseismik. Gruppevis i arbeidsstationerne.
10:30 Aktivitet 7. Uventet hændelse. Grupper efter ansvarsområder.
11:30 Frokost
12:00 Aktivitet 8 - Grupperne arbejder med dampmaskiner. Fælles indledning, praktisk arbejde i grupperne. Fælles opsamling.
12:45 Aktivitet 9 - Carbondioxid. Praktisk og teoretisk.
13:45 Opsamling på dagen og tak for nu

Etterarbeid i skolen

2 lektioner. Svare på evaluering. Arbejde i grupper.
Originalmodul:
1468: Newton Engia, FIRST Scandinavia, i samarbeid med andre aktører.
Denne modulen er revidert av:
Sofie Kongsbach Larsen
Newton Room ved Risbjergskolen i Hvidovre, København Danmark

Newton-modul nr. 1870

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 10 timer