Newton Engia Kimen

Newton Stjørdal : Newton Engia Kimen

Undervisningsforløpet på Engia er et rollespill. Elevene er på Engia (Newton-rommet) som forskerteam som deltar i prosjektet IEA - Energi for framtiden.

Klassen deles inn i fem landslag. I løpet av de to dagene på Engia skal de jobbe med praktiske oppgaver og også svare på spørsmål og oppgaver inne på Læringsportalen (nettportal). Inne på portalen krediteres landslagene med poeng for gode besvarelser. Det er flere forskerteam på Engia i løpet av året. Når alle forskerteamene er ferdig, vil det bli kåret et vinnerteam. Vinnerne er det teamet som har levert inn beste rapport, dvs. har gjort gode besvarelser på læringsportalen. I forkant av oppmøte på Engia er det viktig at elevene er godt forberedte. Under "Forarbeid" finner du mer informasjon.

Gjennom arbeidet med modulen skal elevene erfare hvordan man kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, i dette tilfellet vann- og vindenergi og fossilt brensel. Elevene skal få en forståelse av hva fossile brensler er, hvordan de er blitt dannet og på hvilke måter vi kan anvende disse råstoffene. Elevene skal reflektere over fordeler og ulemper ved bruk av disse ressursene.

Forarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Arbeid med nøkkelspørsmål. Innhente info. Arbeid i grupper.

I Newton-rommet

DAG 1
09:00 Elevene får labfrakker og samles i amfiet. Intro og energidemonstrasjon i plenum. Dialogbasert.
09:45 Oppdrag 1 - Kulebaneaktivitet. Arbeid i hovedrom, i grupper. Oppsummering i amfi.
11:00 Lunsj
11.30 Oppdrag 2 - Generering av elektrisk energi. Innledning i amfi, praktisk arbeid i grupper på arbeidsstasjonene, oppsummering i amfi.
12:15 Oppdrag 3 og 4: Vind- og vannenergiverk. Innledning i amfi. Praktisk arbeid i grupper. Oppsummering i amfi.
14:00 Ferdig for dagen
DAG 2
09:00 Starter opp i amfiet. Intro fossilt brensel. Fokus på dialog.
09:30 Oppdrag 1 - Bergartsprøver og mikroskopering av tynnslip. Innledning amfi, praktisk arbeid gruppevis på arbeidsstasjonene, oppsummering amfi.
10:00 Oppdrag 2 - Geoseismikk. Gruppevis i arbeidsstasjonene.
10:30 Hendelse. Grupper etter ansvarsområder.
11:00 Lunsj
11:30 Oppdrag 3 og 4 - Gruppene jobber med dampturbiner og maskiner, og stirlingmotorer. Innledning amfi, praktisk arbeid i grupper i hovedrom og lab, oppsummering amfi.
13:00 Oppdrag 5 - CO2. Praktisk arbeid på lab.
13:45 Oppsummering og avslutning

Etterarbeid i skolen

1-2 skoletimer. Svare på evaluering. Forberede og holde en presentasjon. Arbeid i grupper.
Originalmodul:
1468: Newton Engia, FIRST Scandinavia, i samarbeid med andre aktører.
Denne modulen er revidert av:
Aina Husdal
Newton Stjørdal

Newton-modul nr. 1860

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 10 timer