WeDo - dyrehagen

Newton Stjørdal : WeDo - dyrehagen

For tiden er denne modulen under pilotering ved Newton Stjørdal. Det vil si at vi tilbyr modulen til enkelte skoler i kommunen våren 2018. Dessverre har vi ikke kapasitet til å tilby den til alle ennå, og må velge ut skoler basert på faktorer som hjelper oss å prøve ut hvordan modulen fungerer i vårt rom. 

 

Elevene skal lære hvordan bevegelser kan overføres ved hjelp av tannhjul og trinser. Til dette brukes teknisk LEGO som verktøy, som i tillegg inneholder motor og to ulike sensorer.

Etter en forøvelse på bygging og enkel programmering, bygger eleven opp sitt dyr etter en 3-dimensjonal byggetegning. Deretter programmeres dyret ut fra en programmerings-beskrivelse.

Elevene eksperimenterer med å utvide/lage sine egne løsninger. Dyrene vises fram og demonstreres for hverandre.

Eleven vil gjennom hele dagen jobbe i grupper på 2 og 2.

Elevene begynner med en forøvelse, som består i å bygge, etter tegning, en liten vinsj (heis). Vinsjen skal heise opp en legomann. Denne øvelsen er ment som en innledning på hvordan man jobber med utstyret og programvaren.

Etter øvelsen begynner bygging av dyrene.1. og 2. klasse bygger bare fugler og aper, da disse er enklest å programmere.

Fra 3. og og 4. klasse benyttes også løve og krokodille (alligator), da disse har litt vanskeligere programmering, med bl.a. bruk av sensorer.

På slutten av dagen settes alle dyrene inn i dyrehagen, og elevene viser fram minst ett program. Besøkslærer oppfordres til å fotografere alle de ferdige dyrene, slik at elevene kan få et minne fra dagen.


 

Forarbeid i skolen

Fagark, gjennomgang av nøkkelbegreper

I Newton-rommet

09.00: Velkommen, og informasjon om rommet og dagsplan. Liten oppsummering av forarbeidet.
09.15: Vise fram dyrehagen. "Kristian Sand" hilser på de fremmøtte.
09.25: Aktivitet 1: Øvelse - bygge og programmere en heisekran
09.50: Aktivitet 2: Bygge opp dyrene.
10.30: Matpause.
11.00: Aktivitet 3: Programmere dyrene.
11.40: Framvisning og demonstrasjon.
11.55: Rigge ned/rydde.
12.10: Oppsummering og presentasjon av etterarbeidet.
12.30: Ferdig.

Etterarbeid i skolen

Fagprøve, evt plakat eller forklaring på eget prosjekt
Originalmodul:
1451: WeDo - dyrehagen, Rune Strømsvik, rune.stromsvik@meloy.kommune.no, med utgangspunkt i First Scandinavia sitt barnehageopplegg v/Ole Morten Mortensen.
Denne modulen er revidert av:
Aina Husdal
Newton Stjørdal

Newton-modul nr. 1987

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 3,5 timer