Solceller og solfangere

Newton-rom på Voss: Solceller og solfangere

Denne modulen har hovedtema solenergi, og hvordan vi kan utnytte denne til produksjon av elektrisk energi, og varme som vi kan dra nytte av.  Gjennom undervisningen i Newton-rommet vil elevene få utforske solfangere og solceller gjennom praktiske oppgaver, og de vil møte teori knyttet til aktivitetene. Elevene skriver fortløpende rapport til hvert forsøk.

Dagens innhold:

  • Oppdrag 1: Solcellen som strømkilde. Elevene skal forske på ulike parametre som påvirker strømproduksjon, samt beregne virkningsgrad.
  • Oppdrag 2: Solcellebil. Elevene skal studere sammenheng mellom ladetid og kjørelengde på en liten bil, og se hvordan en solcelle brukes til å lade batteri.
  • Oppdrag 3: Solfanger - drivhusmodell. Elevene skal bli kjent med en solfangermodell med vannrør, samt beregne virkningsgrad av denne.
  • Oppdrag 4: Hvilken farge fanger solen best? Elevene skal registrere temperaturøkning i flasker med ulik farge og matt/blankhet.
  • Oppdrag 5: Parabolsolfanger. Elevene skal finne brennpunktet til en parabolsolfanger.
  • Oppdrag 6: Solovn. Elevene skal se hvordan man kan lage mat i en solovn.

Elevene deles inn i seks grupper (maks fire i hver). Denne inndelingen gjøres av klasselærer på forhånd. Elevene arbeider i denne gruppeinndelingen hele Newton-dagen.

Modulen passer for alle naturfagselever på VG1.

Mer info i poster under. Denne ble laget til SUN (skoleutvikling i naturfag). 

poster Solceller og solfangere.pdf

Forarbeid i skolen

Faginnlegg, elevundersøkelser, klassediskusjon. 1-2 skoletimer.

I Newton-rommet

08.15 - 09.00 Introduksjon og oppdrag 1: ”Solcellen som strømkilde”
09.00– 09.20 (Frokost)pause
09.20 – 10.35 Forts. oppdrag 1: virkningsgrad og temperatur + oppsummering (10 min)
10.35 – 11.05 Oppdrag 2: ”Solcellebil”
11.05 – 11.30 Om solfangere. Oppdrag 3: ”Solfanger – drivhusmodell” settes i gang
11.45 – 12.20 Lunsj
12.20 – 13.30
Oppsummer oppdrag 3/beregne virkningsgrad.
Oppdrag 4: ”Hvilken farge fanger solen best?”
Oppdrag 5: ”Parabolsolfanger”
Oppdrag 6: ”Solovn” (settes i gang i byttet mellom oppdrag 4/5)
13.30 – 13.55 Oppsummering

Etterarbeid i skolen

Elevene presenterer ulike deler av fagstoffet gruppevis for klassen. Rapporten ferdigstilles. Ca. 2 skoletimer.
Originalmodul:
1944: Solceller og solfangere, Newton Svolvær.
Anne Marthe Limstrand, annlim@vgs.nfk.no, 41146103
Guro Molaug, gurmol@vgs.nfk.no, 41567532
Denne modulen er revidert av:
Ragnhild Blikberg
Newton-rom på Voss