WeDo 2.0 - Milo utforsker vekt og friksjon (3. trinn)

Newton Sunndal: WeDo 2.0 - Milo utforsker vekt og friksjon (3. trinn)

Målet med modulen er å gi elevene en praktisk tilnærming til måling av vekt og hvordan man kan benytte denne informasjonen til videre utforsking av friksjon. 

I modulen brukes begrepet vekt om tyngden av objekter som presser ned mot gulvet. Det er hensiktsmessig i denne sammenhengen når friksjon også er et tema. For å gjøre elevene litt mer bevisst på forskjellen mellom vekt, tyngde og masse har vi i starten en liten intro hvor vi prøver å skille litt mellom begrepene. Disse brukes gjerne litt om hverandre i dagligspråket, men har ulik betydning i fagspråket. 

Videre vil elevene få stifte bekjentskap med vitenskapsmannen Isaac Newton, og få god innføring i hva som er viktig når man skal jobbe som en skikkelig utforsker.

Elevene jobber sammen i grupper på to og to om de praktiske oppgavene. De samarbeider om å bygge og programmere en LEGO-robot som de skal bruke til ulike måleaktiviteter der vekt og friksjon er gjennomgående tema. Aktivitetene er utforskende og elevene må dokumentere underveis i et rapportskjema.  

Etter hver aktivitet samles elevene til en felles oppsummering og refleksjon av resultatene i skjemaet.

På slutten av dagen får elevene testet ut sine nye kunnskaper i en trekke-konkurranse.

Modulen tar ca 4 timer å gjennomføre, inkludert 30 min lunsj.

 

 

 

Forarbeid i skolen

1 skoletime. Gjennomgang av PowerPoint

I Newton-rommet

09:00 Oppmøte i Newton-rommets amfi.
09:10 Innledning og bygging av robot.
09:50 Aktivitet 1: Vi utforsker vekt.
10:20 Oppsummering og refleksjon av aktivitet 1.
10:30 Lunsj og luftepause.
11:15 Aktivitet 2: Vi utforsker friksjon.
11:50 Oppsummering og refleksjon av aktivitet 2.
12:00 Aktivitet 3: Trekkekonkurranse
12:25 Kåring av vinner og opprydding.
12:50 Oppsummering av dagen og avslutning.
13:00 Avgang fra Newton-rommet.

Etterarbeid i skolen

1 -2 skoletimer. Elevene jobber i grupper med oppgaver knyttet til vekt.
Originalmodul:
1942: Willy WeDo utforsker vekt, Newton Mosjøen v/Brita K. Heggli, brikva@vgs.nfk.no, tlf: 45016475
Denne modulen er revidert av:
Torgeir Kårvand
Newton Sunndal

Newton-modul nr. 2107

Best egnet for 1.-4. årstrinn
Tidsbruk 4 timer