Brøkregning for mellomtrinnet

Newton Sunndal: Brøkregning for mellomtrinnet

Formål: Øke forståelsen for brøkbegrepet slik at misoppfatninger og misforståelser unngås.

Tema: Brøk som del av en hel. Brøk som del av en mengde. Hvordan arbeide videre med brøkbegrepet

Innhold: Spille brøkspill på skolen som forarbeid (1 time).  Bli kjent med brøkbegrepet, kunne si hvilken brøk som er størst av to ulike brøker. Sette sammen ulike brøker til en hel. Se hvor stor brøkdel av en hel noe er. Arbeid med konkreter og muntlig refleksjon, tegning som dokumentasjon av arbeidet. ( ½ dag )

Brøkspill og samarbeidsoppgaver på skolen som etterarbeid (1 t) Utvide brøkbegrepet og jobbe videre med dette (varighet etter elevenes behov).

Brøk for mellomtrinnet er utviklet av matematikksenteret, og er best egnet for elever på 5. trinn (evt 6.). I modulen arbeides det med grunnleggende forståelse for begrepet brøk. Konkretiseringsutstyr brukes aktivt for å støtte læring og forståelse. Modulen har stor grad av elevaktivitet.

Kort om aktiviteter: - ved bruk av brøksirkler vil elevene identifisere ulike brøkdeler. Med støtte i konkretene vil usikre elever få en bedre forståelse av hvorfor (f.eks) 1/4 er mindre enn 1/3. - bruken av brøksirkler videreutvikles gjennom å finne likeverdige brøker (1/2 = 2/4). Elevene kan bruke brøksirkler for å vise at svaret på en oppgave er riktig. - avsluttes med en problemløsningsoppgave hvor elevene blir utfordret både i samarbeid og i praktisk problemløsning.

Viktige momenter mtp vellykket gjennomføring:

- vektlegge at elevene skriftliggjør løsningene de kommer fram til (bl. a ved bruk av konkreter) - utfordre elevene til å diskutere problemer og forklare løsninger for hverandre og klassen

- besøk må legges på et tidspunkt hvor klassen arbeider med temaet brøk

- nyttig med noe kartlegging på forhånd (samtale med lærer, undersøk hvordan lærestoff framstilles i aktuell lærebok, osv) Åpent for lærerkurs etter endt elevaktivitet.

Forarbeid i skolen

1 time. Repetere brøkbegrep, spille brøkspill evt bruke nettressurs.

I Newton-rommet

09.00 Frammøte på matematikkrommet. Kort informasjon om programmet.
09.05: aktivitet 1 (beskrevet i 6.2.1)
10.00. Kort pause på rommet
10.10. Aktivitet 2 (beskrevet i pkt 6.2.2)
11.00. Matpause. Elevene spiser i kantina. Inkludert 10 minutter med friskluft på plenområdet ved senteret.
11.30. Aktivitet 3 (beskrevet i 6.2.3)
12.00. Oppsummering. Samtale med elevene: hva har de lært og hvordan kan de arbeide videre.
12.20. Rydding. Avslutning - besøk avsluttes kl 12.30.

Etterarbeid i skolen

Repetisjon og refleksjon, 1 time.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Torgeir Kårvand
Newton Sunndal

Newton-modul nr. 2147

Best egnet for 5.-7. årstrinn
Tidsbruk 5 timer