Matematisk juleverksted for mellomtrinnet

Newton Sunndal: Matematisk juleverksted for mellomtrinnet

Denne modulen egner seg for mellomtrinnet og baserer seg på å dekke noen av læreplanmålene i matematikk 5-7 trinn innen hovedområdene geometri, måling, statistikk og tall og algebra. Modulen har hovedtema jul, og egner seg defor best i ukene før juleferien. Modulen gir øvelse i matematiske og digitale ferdigheter (regneark og GeoGebra), og er også ment å gi klassen en hyggelig og kreativ fellesopplevelse før juleferien setter inn.

Det er nødvendig at elevene har lært grunnleggende bruk bruk av regneark og GeoGebra før besøket på Newton-rommet, da Newton-lærer (NL) ikke har tid til å lære elevene dette i tillegg til aktivitetene på stasjonene.

Dagen starter med at NL introduserer dagsplanen. Så gjennomgår NL tegning av ettpunktsperspektiv på storskjerm i plenum, mens elevene jobber samtidig to og to på elevpcer med samme ettpunktsperspektiv.

Arbeidet med ettpunktsperspektivet tar omlag en time, og elevene trenger da et kort friminutt i frisk luft før de begynner med stasjonsarbeidet.

Resten av modulen organiseres i syv stasjoner. Seks av stasjonene skal alle elevene rekke igjennom, mens den syvende stasjonen er en ekstrastasjon for elever som jobber raskt og trenger ekstra oppgaver. Ett matematisk tema per stasjon. Tiden på hver stasjon er beregnet til 30 minutter.

Elevene deles inn i 6 grupper (på forhånd) av besøks-lærer. Det er nødvendig å legge inn tilsammen tre friminutt (15 min) i frisk luft i løpet av dagen for at elevene skal klare å beholde konsentrasjonen til stasjonsarbeidet gjennom dagen.

NL snakker om GeoGebra og viser kort hvordan elevene kan bruke dette til å tegne en nissepakke med et forsvinningspunkt, og skrive inn målene på pakkens størrelse. Elevene skal beregne overflate og volum på sin nissepakke. Elevene kan laste opp sin GeoGebrafil på klassens egen Fronterside hvis de vil ta vare på tegningen sin. NL snakker også om kvadratiske pakker og rektangulære pakker.

Detaljert innhold i stasjonene:

  1. (ekstra stasjon for raske elever) Julekort og papirbretting av juletre (origami).
  2. Koordinatsystem med julestemning: tegn din egen nisse/ juletre
  3. Fargelegg etter tall (multiplikkasjon, divisjon): julestømpe, julelys + ekstra for de raske "oddetalls mus" finner den osten?
  4. Lage nissens frokostblanding og fruktsalat. Samarbeidsoppgave med (omregning av prosent, brøk, desimaltall)
  5. Bruke Regnearket Excel til å lage en statistisk oversikt over innholdet i nissens godtesekk (søylediagram) og nissens byggeklosser (sektordiagram)
  6. Undersøke trekanttall, kvadrattall og hustall ved hjelp av tellebrikker. Elevene skal prøve å finne et mønster for hvordan de vokser. Hvis de får tid kan de prøve å lage sine egne figurtall.
  7. Bruke konkretiseringshjelpemiddel til å måle lengdrer og beregne overflate og volum av ulike prismer. klippeark med rett firkantet prisme til å klippe ut og sette sammen nissens gaveeske.

Forarbeid i skolen

Gjennomgang av nøkkelbegreper, og bruk av aktuelle digitale hjelpemidler.

I Newton-rommet

0830-0845: Velkommen, informasjon og gruppeinndeling


0845-0945 Newtonlærer gjennomgår tegning av ettpunktsperspektiv på storskjerm i plenum, mens elevene jobber samtidig to og to på elevpcer med samme ettpunktsperspektiv.
0945-1000 Friminutt ute i frisk luft
1000-1100: Stasjonsarbeid i grupper


1100-1130: Lunsj og 15 minutters friminutt ute


1130-1230: Stasjonsarbeid i grupper


1230-1245: 15 minutters friminutt ute
1245-1345: Stasjonsarbeid i grupper
1345-1400: Opprydding, oppsumering og avslutning

Etterarbeid i skolen

Prøve, veggavis, eller tankekart.
Originalmodul:
,
Denne modulen er revidert av:
Torgeir Kårvand
Newton Sunndal

Newton-modul nr. 2148

Best egnet for 7. årstrinn
Tidsbruk 6 timer