Aksjon: Redning - blokkprogrammering med WeDo 2.0

Newton Sunndal: Aksjon: Redning - blokkprogrammering med WeDo 2.0

På denne Newton-dagen får elevene lære grunnleggende, strukturert blokkprogrammering. Vi jobber med en tenkt situasjon hvor det har gått et steinras. Elevene skal programmere roboter fra WeDo 2.0 til å utføre en rekke oppgaver knyttet til beredskap i forbindelse med raset.

Elevene skal arbeide i par gjennom hele dagen, og de starter med å bygge robotene sine. Senere introduseres de for viktige fagbegreper innen programmering: Vilkår, variabler og løkker. Det er i alt fire utfordringer som skal løses, og etter hver utfordring får elevene presentere og forklare programmene sine og vise frem hva robotene gjør når programmene kjøres. I hver presentasjon vektlegges bruk av relevante fagbegrep. 

Robotene gjør det lett å se elevenes progresjon og måloppnåelse underveis gjennom fysiske resultat av programmeringen.

Modulen passer for elever med liten eller ingen erfaring fra programmering. Undervisningsopplegget er tilpasset matematikk 4. trinn etter Fagfornyelsen.

 

DAGENS AKTIVITETER:

Utfordring 1 - Kom i gang. Bygging av robot. Programmering med bruk av vilkår og variabler.

Utfordring 2 - Multitasking. Programmering med bruk av løkker og samtidighet.

Utfordring 3 - Aksjon: Redning Elevene lager egne programmer som tar i bruk det de har lært før på dagen.

"Aksjon: Redning" skal utfordre elevene til å prøve ut, diskutere og argumentere for egne programmeringsvalg. På slutten av dagen får elevene mulighet til å utvikle og teste egne løsningsstrategier i en mer åpen oppgave. Newton-lærer hjelper elevene til å vurdere hvilke strategier/programmer som fungerer best underveis.

Forarbeid i skolen

Introduksjon til algoritmisk tankegang. Ca 1 skoletime.

I Newton-rommet

09:00 Velkommen. Praktisk informasjon. Intro
09:30 Utfordring 1: Kom i gang - Bygging, så programmering med vilkår og variabler
11:00 Matpause
11:30 Utfordring 2: Multitasking - Programmering med bruk av løkker og samtidighet
12:30 Kort luftetur
12:40 Utfordring 3: Aksjon: Redning
13:20 Rydding, demontering og oppsummering
13.45 Takk for i dag

Etterarbeid i skolen

Arbeid med algoritmisk tankegang. Ca 1 skoletime
Originalmodul:
1955: Aksjon: Redning - blokkprogrammering med WeDo 2.0, Marita Svartsund, 97626261, marita@firstscandinavia.org
Camilla Haugstad, 47627644, newton.vesteralen@nfk.no
Newton Vesterålen
Denne modulen er revidert av:
Torgeir Kårvand
Newton Sunndal

Newton-modul nr. 2173

Best egnet for 4. årstrinn
Tidsbruk 4,75 timer