Energisk! - Vi utforsker energi

Newton Sunndal: Energisk! - Vi utforsker energi

Energisk! gjør energi-begrepet konkret for elevene ved å utforske ulike energioverføringer. Gjennom tre praktiske aktiviteter skal elevene få kunnskap og erfaring med to sentrale prinsipper ved energi:

  • Energi kan ikke oppstå, og den blir heller ikke borte. Energien er alltid bevart.
  • Energien blir mindre og mindre tilgjengelig for oss etter hvert som den overføres. Energien ender som varmeenergi i omgivelsene.

Aktivitetene i modulen:

  • KULA TRILLER! Elevene skal utforske overgangene mellom stillingsenergi og bevegelsesenergi i en kulebane. Elevene skal optimalisere banen slik at mest mulig energi bevares.
  • LODDET FALLER! Elevene skal utforske hvordan et lodd overfører energi til en generator og lager elektrisk energi. Elevene samler data ved datalogging, og analyserer resultatene. Aktiviteten berører temaet virkningsgrad.
  • BILEN KJØRER! Konkurranse: Elevene skal bruke kompetanse fra aktivitet 1 og 2 til å få en egenkonstruert bil til å kjøre så langt som mulig.

Både for - og etterarbeid til modulen handler om å bli kjent med, bruke og repetere fagbegrep.

Elevene jobber i grupper på tre hele dagen. 

Modulen krever en del gulvplass.

Energisk! er forankret i kompetansemål fra ungdomstrinn, men anbefales for 9. eller 10. trinn. 

Forarbeid i skolen

Se en kort film. Arbeide gruppevis med energibegreper. 1 skoletime.

I Newton-rommet

09.00: Aktivitet 1 - Kula ruller! Utforske stillingsenergi og bevegelsesenergi.
10 min pause et sted innimellom
11:00 Lunsj
11:30: Aktivitet 2 - Loddet faller! Utforske omdanning til elektrisk energi.
10 min pause et sted innimellom
13:00: Aktivitet 3 - Bilen ruller! Lage egen bil. Konkurranse.
14:00: Ferdig

Etterarbeid i skolen

Repetisjon av viktige energibegrep. 1 skoletime.
Originalmodul:
2243: Energisk! - Vi utforsker energi , FIRST Scandinavia, Ingvill Berg og Kjersti Gylseth,
i samarbeid med Roy Even Aune, Newton Trondheim
Denne modulen er revidert av:
Torgeir Kårvand
Newton Sunndal

Newton-modul nr. 2273

Best egnet for 8.-10. årstrinn
Tidsbruk 5 timer