Willy WeDo utforsker vekt

Newton Sunndal: Willy WeDo utforsker vekt

Målet med modulen er å gi elevene en praktisk tilnærming til måling av vekt og få dem til å reflektere rundt bruk av enhetene gram og kilogram. Elevene skal gjennom hele Newton-dagen bruke en robot og digitalt verktøy som hjelpemiddel for å utforske ulike problemstillinger. Underveis må de samarbeide godt, bruke enheter, velge metoder og strategier.

Elevene jobber sammen i grupper på to og to om de praktiske oppgavene. De samarbeider om å bygge og programmere LEGO-roboten og bruker denne til flere måleaktiviteter med måling av vekt som gjennomgående tema. Aktivitetene er utforskende og elevene må dokumentere målingene sine underveis.   

Etter hver aktivitet samles elevene til en felles oppsummering og refleksjon av undersøkelsene og resultatene.

Modulen består av 3 aktiviteter:

  • Aktivitet 1: Vi måler! Hvor mye klarer Willy å trekke på kjelken sin?
  • Aktivitet 2: Utforsk hjul og underlag! Har hjultype betydning for hvor mye Willy kan dra? Har underlaget noe å si? 
  • Aktivitet 3: Trekkekonkurranse. Hvordan kan vi gjøre roboten "sterkest"? Kan vi bruke noe vi har lært før i dag?

I modulen brukes begrepet vekt om tyngden av objekter som presser ned mot gulvet. Dette er hensiktsmessig når friksjon etter hvert også blir et tema. For å gjøre elevene mer bevisst på forskjellen mellom vekt, tyngde og masse, har vi en liten intro hvor vi prøver å skille mellom begrepene. Disse brukes gjerne om hverandre i dagligspråket, men har ulik betydning i fagspråket. 

Elevene vil også få stifte bekjentskap med vitenskapsmannen Isaac Newton, og få en innføring i hva som er viktig når man skal jobbe som en skikkelig forsker.

Modulen tar ca. 4 timer å gjennomføre, inkludert 45 min lunsj og luftepause. 

Modulen het tidligere WeDo 2.0 - Milo utforsker vekt og friksjon. -- Revidert januar 2021.

 

 

 

 

Forarbeid i skolen

Intro måleenheter. 1 skoletime

I Newton-rommet

09:00 Oppmøte i Newton-rommets amfi
09:10 Innledning og bygging av robot
09:50 Aktivitet 1: Vi måler!
10:20 Oppsummering og refleksjon av aktivitet 1
10:30 Lunsj og luftepause
11:15 Aktivitet 2A: Utforsk hjul!
11:35 Oppsummering og refleksjon av aktivitet 2A
11.40 Aktivitet 2B: Utforsk underlag!
11:55 Oppsummering og refleksjon av aktivitet 2B
12:05 Aktivitet 3: Trekkekonkurranse
12:30 Kåring av vinner og opprydding
12:50 Oppsummering av dagen og avslutning
13:00 Avgang fra Newton-rommet

Etterarbeid i skolen

Elevene gjetter, veier og regner. Ca. 1 skoletime
Originalmodul:
1942: Willy WeDo utforsker vekt, Newton Mosjøen v/Brita K. Heggli, brikva@vgs.nfk.no, tlf: 45016475
Denne modulen er revidert av:
Torgeir Kårvand
Newton Sunndal

Newton-modul nr. 2284

Best egnet for 3. årstrinn
Tidsbruk 4 timer