Fra rumpetroll til frosk

Newton Sunndal: Fra rumpetroll til frosk

Modulen starter med et forarbeid i skolens nærmiljø for å jakte på områder der frosken kan bo. På Newton-dagen får elevene lære om froskens livssyklus, og erfare hvordan frosken tilpasser seg sine omgivelser. LEGO WeDo 2.0 brukes til å visualisere og konkretisere. Vi bygger froskens livsstadier fra rumpetroll til frosk, - vi modellerer froskens livssyklus, identifiserer kjennetegnene til frosken i hver fase og diskuterer hvordan frosken er tilpasset sitt leveområde.

Vi starter med å lære om froskeegg. Elevene får se og ta på en representasjon av dette. Videre bygger elevene rumpetroll, utvider modellen til å ha føtter og etter hvert bli en voksen frosk som kan hoppe av sted. I alle disse stadiene ser vi og samtaler vi om hvordan frosken er tilpasset sitt leveområde, for eksempel hvordan den skaffer seg mat og hvordan den beskytter seg mot farer.

Dagen består av varierte aktiviteter; - vi bygger, snakker sammen, leker frosker og jakter på kamuflerte frosker!

DAGENS AKTIVITETER:

Aktivitet 1 - Froskeegg  

Aktivitet 2 - Rumpetroll

Aktivitet 3 - Rumpetroll med føtter

Aktivitet 4 - Vi er frosker!

Aktivitet 5 - Voksen frosk

 

Forarbeidet i modulen er viktig for læringsutbytte. Dette kan gjennomføres i områder der det både finnes frosk og ikke. Hvis nærområdet er uegnet som habitat for frosken, skal elevene likevel observere og samtale om hvorfor det er slik. Modulen bør gjennomføres vår/høst. Om modulen gjennomføres på vinteren, bør en ha gjort forarbeidet på høsten.

Til tross for at modulen bruker WeDo 2.0 som utstyr, er ikke dette en programmerings-modul. Læringsfokus gjennom hele modulen er biologi og økologi; froskens utvikling og tilpasning til omgivelsene.

Elevene jobber i par hele dagen. (Utvides til noen 3-grupper hvis elevantallet tilsier det.)

Forarbeid i skolen

Bli kjent med frosken og dens leveområde. Uteaktivitet. 1/2 - 1 skoledag.

I Newton-rommet

09.00: Introduksjon til frosken
09.10: Aktivitet 1 - Froskeegg
09.20: Aktivitet 2 - Rumpetroll
10.15: Lunsj
10.45: Aktivitet 3 - Rumpetroll med føtter
11.15: Aktivitet 4 - Vi leker frosker!
11.30: Aktivitet 5 - Voksen frosk
12.15: Rydding og demontering av LEGO
12.25: Vi leker frosker! - Runde 2
12.35: Finn frosken
13:00: Takk for i dag!

Etterarbeid i skolen

Tegn frosken og dens leveområde. 1 skoletime.
Originalmodul:
2199: Fra rumpetroll til frosk, Camilla Risa Haugstad, camhau@vgs.nfk.no, 47627644.
Tina Tomasa, tintom1@vgs.nfk.no, 97960226
Denne modulen er revidert av:
Torgeir Kårvand
Newton Sunndal

Newton-modul nr. 2295

Best egnet for 2. årstrinn
Tidsbruk 4 timer