Newton energi- og havbruksrom Midt-Troms

Prosjekteier: Lenvik kommune
drift i drift

Velkommen til Newtonrommet på Finnsnes

Newtonrommet er et realfaglig undervisningstilbud for elever fra 3.kl til Vg1 i hele Midt-Tromsregionen. Rommet er lokalisert i Kunnskapsparken på Finnsnes.

Her får elevene lære realfag gjennom spennende, praktiske aktiviteter. Vi tilbyr opplæring med fokus på temaene energi, teknologi og sjømat. All undervisning er utarbeidet fra kompetansemålene i de ulike læreplanene, og kan derfor inngå som en del av den ordinære undervisningen. 

Har du spørsmål om andre aktiviteter eller opplegg er det bare å ta kontakt.

Undervisningen består av:

  1. Forarbeid som gjøres på skolene
  2. Dagsopplegg i rommet
  3. Etterarbeid på skolene

Påmelding skjer ved å klikke på påmeldingsknappen her på siden.

Vi tilpasser start og slutt-tidspunkt, og dekker også skyss for klassene som kommer hit. Transport bestilles av Newtonrommet når påmeldingen er gjort via vår kalender (se menyen til venstre). 

Skoleåret 2018/19 tilbyr vi følgende Newton- moduler:

  • "WeDo - Newtons krefter" for 3.-4.trinn
  • "Roboter og matematikk" for 5.-7. trinn
  • "Salmo Salar" for 6.-7. trinn
  • "Fra fjord til bord" for 6.-7. trinn
  • "Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder" for 9.-10. trinn
  • "Bærekraft i oppdrett" for 9. trinn


Se video med nærmere presentasjon: Newton-rom


Moduler i dette Newton-rommet

Moduler for 5.-7. årstrinn

Moduler for 6. årstrinn

Kontaktinfo

Prosjektleder Therese Hj. Paulsen
Bernhard Lunds vei 4
Tlf: 97101966
Therese.hjalmarsdatter.paulsen@lenvik.kommune.no

Besøksinformasjon

Kunnskapsparken Finnsnes

https://www.facebook.com/pages/Newtonrommet-Finnsnes/1384151538492569

Lenvik kommune

Prosjekteier

Lenvik kommune

Samarbeidspartnere

- Lenvik kommune
- Troms fylkeskommune
- Nordnorsk vitensenter
- Salmar Nord
- Lenvik bibliotek
- Studiesenteret Midt-Troms AS
- NITO Troms
- Sparebank1 Nord-Norge
- Senja videregående skole
- Finnfjord AS