Mobilt Newton-rom i Vadsø

Mobilt Newton-rom i Vadsø

Prosjekteier:
pilotering under pilotering

Norges første mobile Newton-rom står nå i Vadsø. Rommet er et samarbeidsprosjekt mellom FIRST Scandinavia, Sparebank1 Nord-Norge og kommunene i Øst - Finnmark. Sparebank1 Nord-Norge finansierer prosjektet gjennom midler fra "Samfunnsløftet".

Målet med det mobile Newton-rommet, er å gi et godt, variert og relevant undervisningstilbud innen realfag, for flest mulig elever.  Rommet, som består av to containere som er sammenkoblet, vil være stasjonert ved Vadsø ungdomsskole.  Her vil elever fra 4.-10. trinn delta på heldags undervisning innen matematikk og naturfag. 

Det mobile Newton-rommet vil være et fult utrustet Newton-rom i miniatyr. Det betyr samme utforming med møblering og grafikk. Selvfølgelig har elever og lærere tilgang til nytt og spennende undervisningsutstyr på lik linje med resten av Newton-rommene i Norge og Europa.Moduler i dette Newton-rommet

Roboter og omkrets

Newton-modul nr. 2236

Kontaktinfo

Sølvi Rushfeldt
Fossevegen 17, 9800 Vadsø
Tlf: 78 94 26 50
Solvi.Rushfeldt@vadso.kommune.no

Besøksinformasjon


Vadsø

Prosjekteier

Samarbeidspartnere

- SpareBank1 Nord-Norge