Newton Eksempelrom

Prosjekteier: Newton-administrasjonen
pilotering under pilotering

Dette er et testrom for Newton-administrasjonen og er ikke et reelt rom. Moduler i dette Newton-rommet

Den moderne steinalder. Digital jakt på mineraler. Under pilotering!

Newton-modul nr. 2156

Newton Engia

Newton-modul nr. 1468

Roboter og omkrets

Newton-modul nr. 2065

testmodul

Newton-modul nr. 1937

Kontaktinfo

Newton-administrasjonen v/Rigmor Angler
Torvgata 2, 8006 Bodø
Tlf: +47 90 03 38 65
rigmor@firstscandinavia.org

Besøksinformasjon

Dette er et testrom på nett.
Ved spørsmål ta kontakt med Newton-administrasjonen.
Bodø kommune

Prosjekteier

Newton-administrasjonen

Samarbeidspartnere

- Newton