Newton Finnsnes

Prosjekteier: Lenvik kommune
drift i drift

Velkommen til Newton Finnsnes

Newtonrommet er et realfaglig undervisningstilbud for elever fra 3.kl til Vg1 i hele Midt-Tromsregionen. Rommet er lokalisert i Kunnskapsparken på Finnsnes.

Her får elevene lære realfag gjennom spennende, praktiske aktiviteter. Vi tilbyr opplæring med fokus på temaene energi, teknologi og havbruk. All undervisning er utarbeidet fra kompetansemålene i læreplanene, og skal derfor inngå som en del av den ordinære undervisningen. 

Undervisningen består av:

  1. Forarbeid som gjøres på skolene
  2. Dagsopplegg i rommet
  3. Etterarbeid på skolene

Vi tilpasser start og slutt-tidspunkt, og dekker også skyss for klassene som kommer hit. Skriv i kommentarfeltet på påmeldingen om dere trenger skyss, og tidspunkt for skolestart/skoleslutt. 

Påmelding finner du til venstre her på siden under "Kalender og påmelding"

Skoleåret 2019/20 tilbyr vi følgende Newton- moduler:

  • "WeDo -Milo utforsker vekt og friksjon" for 3.-4.trinn
  • "Roboter og omkrets" for 5. trinn
  • "Salmo Salar" for 6. trinn
  • "Fra fjord til bord" for 7. trinn
  • "Bærekraft i oppdrett" for 9. trinn
  • "Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder" for 10. trinn
  • "Alger og miljø" for vg1 naturfag (ny modul som piloteres for utvalgte klasser i år)

  ​Mer info om modulene finner du til venstre under "Newton-moduler"

I januar starter vi også opp med et fritidstilbud: SKAPERVERKSTED for 10-16åringer​. Det vil være åpent hver torsdag fra kl 15-17. Se info under "Andre aktiviteter" til venstre på siden.


Se video med nærmere presentasjon: Newton-rom


Moduler i dette Newton-rommet

Moduler for 5.-7. årstrinn

Moduler for 5. årstrinn

Moduler for 6. årstrinn

Kontaktinfo

Prosjektleder Therese Hj. Paulsen
Bernhard Lunds vei 4
Tlf: 97101966
Therese.hjalmarsdatter.paulsen@lenvik.kommune.no

Besøksinformasjon

Kunnskapsparken Finnsnes

https://www.facebook.com/pages/Newtonrommet-Finnsnes/1384151538492569

Lenvik kommune

Prosjekteier

Lenvik kommune

Samarbeidspartnere

- Lenvik kommune
- Troms fylkeskommune
- Nordnorsk vitensenter
- Salmar Nord
- Lenvik bibliotek
- Studiesenteret Midt-Troms AS
- NITO Troms
- Sparebank1 Nord-Norge
- Senja videregående skole
- Finnfjord AS
- UiT Norges arktiske universitet