Newton Energi- og miljørom Namsos

Newton Energi- og miljørom Namsos

Prosjekteier: Olav Duun videregående skole

 

  • Fra mai 2010 er tiltaket inne i ordinær, sertifisert driftsfase.
  • Rommet bygger på et  formalisert samarbeid mellom kommunene i Midtre Namdal, sentrale bransjebedrifter/faginteressenter og Olav Duun videregående skole.
  • Olav Duun videregående skole står som formell eier av  Newton Energi- og miljørom Namsos.
  • Læringsaktiviteten lokaliseres til Olav Duun videregående skole i Namsos, men med relevante besøksmål i øvrige deler av Namdalen. Naturgitte ressurser… skog, vind, vann og sol… er sentrale elementer i utvikling og oppbygging.  

  • Energi- og miljørommet skal bidra til positiv, faglig nysgjerrighet hos våre unge, pirre realfaginteressen generelt og styrke regionens energi- og miljøfaglige utdanning ved å skape en arena for synliggjøring av energi og miljøteknologi, alternative energikilder, energidistribusjon og fornuftig, styrt energibruk

  • Newton-rommet drives som en fysisk, eksperimentell arena for energi- og miljøopplæring for 9. til 13.årstrinn (med hovedvekt på 9.,10. og 11.årstrinn) i den 13.årige grunnopplæringa - jf. læreplanverket. 

  • Målet er å gi økt forståelse for fysiske og miljømessige forhold og motivere til videre utdanning i realfag. Inkludert i dette ligger nødvendige planer for integrert bruk av Newton-rommets fysiske anlegg i naturfag/realfag og øvrige relevante deler av programfagene på eksempelvis bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon og elektrofag i videregående skole.
  • Newton-rommet skal utvikle et godt og nyskapende samarbeid mellom energi- og miljøbransjeaktører, grunnskole, videregående skole og andre interessenter og på sikt legge til rette for god rekruttering av fagpersonell til virksomheter i energi- og miljøfaglig sektor.

     Moduler i dette Newton-rommet

Kontaktinfo

Bjørn Sagmo

Tlf: 74216000/99644388
bjorn.sagmo@ntfk.no

Besøksinformasjon

Olav Duun videregående skole
Yrkesveien 4
7800 Namsos
Namsos

Prosjekteier

Olav Duun videregående skole

Samarbeidspartnere

- Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
- SpareBank 1 SMN Fondet
- Namsos Næringsforening