Newton Energirom Trondheim

Newton Energirom Trondheim

Prosjekteier: Trondheim Kommune, Vitensenteret i Trondheim
drift i drift

Velkommen til Newton Energirom Trondheim

Viktig info for skoleåret 2018/19 - Invitasjon til neste skoleårs undervisning på Newtonrommet vil bli sendt ut til alle ungdomsskolene i starten av uke 32, og påmeldingen vil åpnes opp mandag i uke 33 når lærerne starter sin planleggingsuke. Undervisningsstart vil bli sent i uke 35 eller i løpet av uke 36 og lærerkurset blir sannsynligvis tidlig i uke 35.

Årsaken til usikkerheten er at NTNU har varslet at det muligens vil bli utført renovasjonsarbeid i rommene våre i sommer eller neste sommer, men vi vet ikke hva og hvor langvarig dette blir. Vi må derfor avvente mer informasjon før vi kan bestemme når vi starter vår undervisning. Vi beklager ovenfor skolene dersom dette fører til usikkerhet blant lærerne.

Selv om august 2018 og juni 2019 er litt uklare måneder er det nokså klart at det vil bli undervisning på Newtonrommet tirsdag-onsdag og torsdag-fredag i alle andre måneder. Dersom noen skoler allerede nå har ønsker for når de vil besøke Newtonrommet går det an å sende en e-post til undertegnede tidlig så skal jeg forsøke etter beste evne å få tilpasset flest mulige ønsker. Dersom noen vil ha invitasjonen tilsendt direkte i stedet for å vente på distribusjon via skolens posttmottak så send meg en e-post med forespørsel om dette.

Vi håper alle elever og lærere får en riktig fin sommer, så sees vi til høsten!

Spørsmål og kommentarer rettes til newton@vitensenteret.com.

12. juni 2009 åpnet Newton Energirom Trondheim i NTNU Vitenskapsmuseets lokaler, og skolene i kommunen har med dette fått et nytt og spennende undervisningsrom i naturfag. Les mer om åpningen av rommet her.

Alle elever på 9. trinn i Trondheim kommune får undervisning i Newton-rommet.

Elevene inviteres til å delta som forskerteam i prosjektet IEA – Energi for framtiden (IEA: International Energy Agency). Her får elevene mulighet til å eksperimentere og gjøre praktiske forsøk med tilgang på godt utstyr, i tillegg vil elevene få demonstrasjoner av Newton-lærer, delta i gruppediskusjoner og løse oppgaver tilknyttet tema energi og miljø.

javascript:void(0);Fra testingen av rommet våren 2008

Vektlagte kompetansemål fra læreplanen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til
  • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

I tillegg til et forarbeid og etterarbeid går undervisningen i selve rommet over to dager, med fem klokketimer per dag. Det er ansatt en egen lærer (Newton-lærer) i rommet som vil ha ansvaret for undervisningen. I tillegg vil også klassens lærer (besøkslærer) få definerte oppgaver. Skolene vil få refundert kostnaden med transport til og fra rommet.

Prosjektet er initiert av StatoilHydro i samarbeid med Trondheim kommune, NTNU Vitenskapsmuseum, Vitensenteret i Trondheim og FIRST Scandinavia. Sistnevnte aktør har hatt ansvar for utvikling og etablering av rommet.Moduler i dette Newton-rommet

Newton Engia Trondheim

Newton-modul nr. 1487

Kontaktinfo

Roy Even Aune

Tlf: 919 02 973
newton@vitensenteret.com

Besøksinformasjon

Newton Energirom Trondheim er lokalisert i NTNUs lokaler i Gunnerus gate 1, 4. etasje.
Trondheim

Prosjekteier

Trondheim Kommune, Vitensenteret i Trondheim

Samarbeidspartnere

- Statoil
- NTNU VItenskapsmuseet
- Trondheim kommune
- Vitensenteret i Trondheim