Newton Energirom Trondheim

Newton Energirom Trondheim

Prosjekteier: Trondheim Kommune, Vitensenteret i Trondheim
drift i drift

Velkommen til Newton Energirom Trondheim

12. juni 2009 åpnet Newton Energirom Trondheim i NTNU Vitenskapsmuseets lokaler, og skolene i kommunen har med dette fått et nytt og spennende undervisningsrom i naturfag. Les mer om åpningen av rommet her.

Alle elever på 9. trinn i Trondheim kommune får undervisning i Newton-rommet.

Elevene inviteres til å delta som forskerteam i prosjektet IEA – Energi for framtiden (IEA: International Energy Agency). Her får elevene mulighet til å eksperimentere og gjøre praktiske forsøk med tilgang på godt utstyr, i tillegg vil elevene få demonstrasjoner av Newton-lærer, delta i gruppediskusjoner og løse oppgaver tilknyttet tema energi og miljø.

javascript:void(0);Fra testingen av rommet våren 2008

Vektlagte kompetansemål fra læreplanen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til
  • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

I tillegg til et forarbeid og etterarbeid går undervisningen i selve rommet over to dager, med fem klokketimer per dag. Det er ansatt en egen lærer (Newton-lærer) i rommet som vil ha ansvaret for undervisningen. I tillegg vil også klassens lærer (besøkslærer) få definerte oppgaver. Skolene vil få refundert kostnaden med transport til og fra rommet.

Prosjektet er initiert av StatoilHydro i samarbeid med Trondheim kommune, NTNU Vitenskapsmuseum, Vitensenteret i Trondheim og FIRST Scandinavia. Sistnevnte aktør har hatt ansvar for utvikling og etablering av rommet.Moduler i dette Newton-rommet

Newton Engia Trondheim

Newton-modul nr. 1487

Kontaktinfo

Roy Even Aune

Tlf: 919 02 973
newton@vitensenteret.com

Besøksinformasjon

Newton Energirom Trondheim er lokalisert i NTNUs lokaler i Sverres gate 12, 3. etasje. Følg skiltene til Terningen eller Retorten.
Trondheim

Prosjekteier

Trondheim Kommune, Vitensenteret i Trondheim

Samarbeidspartnere

- Equinor
- NTNU VItenskapsmuseet
- Trondheim kommune
- Vitensenteret i Trondheim