Newton ENGIA - Equinor energirom - Mosjøen

Newton ENGIA - Equinor energirom - Mosjøen

Prosjekteier: Mosjøen videregående skole
drift i drift

Onsdag 26. september 2012 åpnet Newton-rommet ved MRK-senteret i Mosjøen.

Her vil elever fra både barnehage, grunnskole og videregående skole få mulighet til å lære fysikk, kjemi og matematikk gjennom spennende, praktiske øvelser og forsøk.

Høsten 2020 vi vi ha undervisning på mandager og torsdager.

Begge dager starter undervisningen mellom kl. 08.30-09.00. Andre tidspunkt  kan avtales med Newton-lærer.

Newtonrommet tilbyr per i dag seks undervisningmoduler der målgruppen strekker seg fra barn i 1. trinn på barneskolen til ungdom i videregående skole: 

Se oversikt over modulene og klikk deg inn på hver modul (nedenfor) for å få mer informasjon. 

 

Egne realfagslærere står for undervisningen i rommet, og det kan arrangeres kurs for andre realfagslærere som skal besøke Newton-rommet med sin klasse. Er du lærer og vil melde på din klasse, kan du benytte påmeldingskalenderen i menyen til venstre.

Det er et mål å etablere et bredt tilbud for grunnskole og videregående skole i Newton-rommet. Det vil på sikt utvikles og tas i bruk flere moduler med andre tema for å realisere dette. Mer informasjon om dette vil bli sendt ut til de aktuelle trinnene.
_____________________________________________________________________

Newton ENGIA – Statoil energirom eies og driftes av Mosjøen videregående skole. Lokalt samarbeides det bl.a. med Alcoa. Etablering av rommet er finansiert av Statoil og Nordland Fylkeskommune. Stiftelsen FIRST Scandinavia har utviklet konseptet og undervisningsopplegget, i samarbeid med flere faginstanser.

Ønsker du å snakke med oss - kontakt:

Newton-lærer, Brita Kvaløy Heggli, Tlf.: 45016475, E-post: brikva@vgs.nfk.no

Newton-lærer, Linda Nordnes, Tlf.: 99152319, E-post: linnor1@vgs.nfk.noModuler i dette Newton-rommet

Kontaktinfo

Brita K. Heggli
Kirkegata 9
Tlf: 45016475
brikva@vgs.nfk.no

Besøksinformasjon

Newton-rommet er lokalisert ved Mosjøen Ressurs- og Kompetansesenter (MRK)

Post adresse:
MRK/Newton
Grensen 2
8651 Mosjøen
Vefsn kommune

Prosjekteier

Mosjøen videregående skole

Samarbeidspartnere

- Forskerfabrikken
- Alcoa Mosjøen
- Vefsn Kommune