Newton ENGIA - Equinor energirom - Ofoten

Newton ENGIA - Equinor energirom - Ofoten

Prosjekteier: Narvik videregående skole
drift i drift

Skolestart høsten 2020!

Newtonrommet åpnet opp ved skolestart høsten 2020 etter å ha vært corons-stengt siden mars. Vi tar i mot skoleklasser og vi drar rundt til skolene i distriktet. Vi følger selvfølgelig smitevernreglene og har gjort en del tiltak slik at det skal være trygt å komme hit. Vi har hyppigere renhold og vask av kontaktflater og utstyr. Det utstyret som er krevende å rengjøre uten vaskemaskin, som for eksempel lego, blir satt i karantene i 3 døgn, slik at viruset ikke kan overleve på overflata. Dermed må vi passe på at det går tilstrekkelig menge dager mellom hvert besøk  som bruker samme lego.

 

Vi jobber også med å tilpasse modulene vi har til de nye læreplanene. Vi ser jo at mange av prinsippene i den nye læreplanen allerede er metoder som vi på Newtonrommet bruker og jobber etter. Men vi vil være sikre på at undervisningsoppleggene våre har god forankring i fagfornyelsen så dette er et viktig arbeid for oss. 

 

Vi ønsker alle et godt og lærerikt skoleår og velkommen til oss på Newtonrommet!

Dette er Newtonrommet!

Newtonrommet i Narvik er etablert i Parkhallene. Offisiell åpning var i september 2012. Siden da har klasser deltatt på undervisning i rommet. Her får både grunnskole og videregående skole mulighet til å lære fysikk, kjemi og matematikk gjennom spennende praktiske øvelser og forsøk.


 

 

javascript:void(0);Fra testingen av rommet våren 2008

 

Alle grunnskolene i Narvik, Ballangen og Tysfjord, samt Narvik videregående skole får besøke rommet og delta i undervisningen helt gratis. Skolene må selv dekke transportkostnader. Dersom skolene ønsker det, kan vi ta med undervisningsoppleggene og komme på besøk til skolene, da dekker Newtonrommet kjøring. Det er mulig å ta med alle modulene, foruten energimodulen Engia for ungdomstrinnet, ut til skolene.

Newton-rommet tilbyr i dag flere undervisningsopplegg for småskoletrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn samt videregående skole. 

For ungdomsskolen har vi et todagers undervisningsopplegg med fokus på fornybare- og ikke fornybare energikilder til 9.trinn. Vi har også legoroboter for mellomtrinnet, enklere legoroboter for småskoletrinnet og en solcelle modul for vg1.  Mer informasjon om dette og andre moduler finner du ved å klikke på modulene nedenfor.

Egne realfagslærere forestår undervisningen i rommet, og det vil arrangeres kurs for naturfagslærere som skal besøke i Newton-rommet med sin klasse. Er du lærer og vil melde på din klasse kan du benytte påmeldingskalenderen, den vises i menyen til venstre.

Newton ENGIA – Equinor energirom Ofoten eies og driftes av Narvik videregående skole.

Etablering av rommet er finansiert av Equinor og Nordland Fylkeskommune. Stiftelsen FIRST Scandinavia har utviklet konseptet og undervisningsopplegget i samarbeid med flere faginstanser.

 
For spørsmål om rommet og undervisningen kan du kontakte Newtonlærerne eller Bodil Wang se kontaktinformasjon i meny til venstre.

 
 


Moduler i dette Newton-rommet

Moduler for 6. årstrinn

Moduler for 10. årstrinn

Moduler for 1.-4. årstrinn

Moduler for 5.-7. årstrinn

Moduler for 8.-10. årstrinn

Moduler for 8.-10. + VG1 årstrinn

Kontaktinfo

Bodil Wang, Marita Liljebakk, Anders Øgsnes
Narvik
Tlf: 75656690, 97604775 (Marita), 90986117 (Anders)
NewtonOfoten@vgs.nfk.no

Besøksinformasjon

Parkhallen Narvik, nedenfor Torvet i Kongens gate.
Narvik kommune

Prosjekteier

Narvik videregående skole

Samarbeidspartnere