Newton ENGIA - Equinor energirom - Vesterålen

Newton ENGIA - Equinor energirom - Vesterålen

Prosjekteier: Sortland videregående skole

Offisiell åpning

Newtonrommet i Vesterålen er etablert i Kystnæringssenteret i Kulturfabrikken. Offisiell åpning var den 12. juni 2013, og klasser har deltatt i undervisning i rommet siden starten av skoleåret 13/14. Her får både barnehage, grunnskole og videregående skole mulighet til å lære naturfag, matematikk og programmering gjennom spennende praktiske aktiviteter og forsøk.

Klart for nytt skoleår og fagfornyelse

Newton Vesterålen har fått nye hjemmesider, og denne nettsiden vil forsvinne til høsten. Sjekk ut https://newtonroom.com/no/newton-rom/newton-vesteralen for å se hva som skjer hos oss til høsten 2021.Realfagslærere er ansvarlig for undervisningen i rommet. De samarbeider tett med faglærerne i de klassene som kommer. Newtonlærerne holder også kurs for faglærere i løpet av skoleåret. 


__________________________________________________________________________

Rommet er for hele regionen på tvers av kommunegrenser. Newton Engia - Equinor energirom - Vesterålen eies og driftes av Sortland videregående skole i nært samarbeid med Sortland kommune. Etableringen av rommet er finansiert av Equinor og Nordland fylkeskommune som ønsker å øke interessen for realfag og teknologi.

Camilla Risa Haugstad og Tina Tomasa er Newtonlærere. Tina har permisjon frem til februar 2022.
Kontakt oss på tlf. 47 62 76 44 (Camilla) eller 979 60 226 (Tina)Moduler i dette Newton-rommet

Moduler for 2. årstrinn

Moduler for 6. årstrinn

Moduler for 10. årstrinn

Kontaktinfo

Camilla Risa Haugstad / Tina Tomasa
Sortland Videregående Skole
Tlf: 476 27 644 / 979 60 226
newton.vesteralen@nfk.no

Besøksinformasjon


Sortland kommune

Prosjekteier

Sortland videregående skole

Samarbeidspartnere

- Sortland kommune
-