Newton ENGIA - Equinor energirom - Vesterålen

Newton ENGIA - Equinor energirom - Vesterålen

Prosjekteier: Sortland videregående skole
drift i drift

Offisiell åpning

Newtonrommet i Vesterålen er etablert i Kystnæringssenteret i Kulturfabrikken. Offisiell åpning var den 12. juni 2013, og klasser har deltatt i undervisning i rommet siden starten av skoleåret 13/14. Her får både barnehage, grunnskole og videregående skole mulighet til å lære naturfag, matematikk og programmering gjennom spennende praktiske aktiviteter og forsøk.

Klart for nytt skoleår og fagfornyelse

Etter en vår utenom det vanlige, har vi gleden av å informere om at Newtonrommet er tilbake til tilnærmet normal drift fra høsten 2020! Vi gleder oss til fagfornyelsen til høsten og håper at Newtonrommet i Vesterålen kan være en ressurs for skolene og lærerne slik at elevene kan lære seg programmering i naturfag og matematikk. Vårt eksisterende tilbud er nå tilpasset læreplanene i fagfornyelsen og vi gleder oss til å tilby undervisningsopplegg som er lærerike og elevaktive for store og små! Newtonrommet tilbyr skoleåret 2020-21 et undervisningsopplegg med fokus på fornybare- og ikke fornybare energikilder. Målgruppa er elever fra 9.trinn. Mer informasjon om tilbudet finner du ved å klikke på modulene nedenfor.  

Vi har også tilbud for barnehager, 2.trinn, 4.trinn, 6.trinn og 1vgs dette skoleåret. Mer informasjon om disse kan du finne ved å klikke deg inn på hver enkelt modul under. 

Realfagslærere er ansvarlig for undervisningen i rommet. De samarbeider tett med faglærerne i de klassene som kommer. Newtonlærerne holder også kurs for faglærere i løpet av skoleåret. 


__________________________________________________________________________

Rommet er for hele regionen på tvers av kommunegrenser. Newton Engia - Equinor energirom - Vesterålen eies og driftes av Sortland videregående skole i nært samarbeid med Sortland kommune. Etableringen av rommet er finansiert av Equinor og Nordland fylkeskommune som ønsker å øke interessen for realfag og teknologi.

Camilla Risa Haugstad og Tina Tomasa er Newtonlærere. 
Kontakt oss på tlf. 47 62 76 44 (Camilla) eller 979 60 226 (Tina)Moduler i dette Newton-rommet

Moduler for 2. årstrinn

2199: Fra rumpetroll til frosk Under pilotering!

Moduler for 6. årstrinn

Moduler for 10. årstrinn

Moduler for VG1. årstrinn

Kontaktinfo

Camilla Risa Haugstad / Tina Tomasa
Sortland Videregående Skole
Tlf: 476 27 644 / 979 60 226
newton.vesteralen@nfk.no

Besøksinformasjon

Kulturfabrikken, gå inn hovedinngang, opp trapp og til høyre.
Sortland kommune

Prosjekteier

Sortland videregående skole

Samarbeidspartnere

- Sortland kommune
-