Newton ENGIA - Equinor energirom - Vesterålen

Newton ENGIA - Equinor energirom - Vesterålen

Prosjekteier: Sortland videregående skole
drift i drift

Newtonrommet i Vesterålen er etablert i Fabrikken næringshage i Kulturfabrikken. Offisiell åpning var den 12.juni 2013, og klasser har deltatt på undervisning i rommet siden starten av skoleåret 2013/14. 

Her får både barnehage, grunnskole og videregående skole mulighet til å lære fysikk, kjemi og matematikk gjennom spennende praktiske øvelser og forsøk.Newtonrommet tilbyr skoleåret 2019-20 et todagers undervisningsopplegg med fokus på fornybare- og ikke fornybare energikilder. Målgruppa er elever fra 9.trinn. Mer informasjon om tilbudet finner du ved å klikke på modulene nedenfor.  

Vi har også tilbud for 2.trinn, 4.trinn, 6.trinn og 1vgs dette skoleåret. Mer informasjon om disse kan du finne ved å klikke deg inn på hver enkelt modul under. 

Realfagslærere er ansvarlig for undervisningen i rommet. De samarbeider tett med faglærerne i de klassene som kommer. Newtonlærerne holder også kurs for faglærere i løpet av skoleåret. 


__________________________________________________________________________

Rommet er for hele regionen på tvers av kommunegrenser. Newton Engia - Statoil energirom - Vesterålen eies og driftes av Sortland videregående skole i nært samarbeid med Sortland kommune. Etableringen av rommet er finansiert av Statoil og Nordland fylkeskommune som ønsker å øke interessen for realfag og teknologi. Hovedtema for Newtonrommet Engia er energi og miljø og elevene vil oppleve en annerledes skoledag. 

Camilla Risa Haugstad og Tina Tomasa er Newtonlærere. 
Kontakt oss på tlf. 47 62 76 44 (Camilla) eller 979 60 226 (Tina)Moduler i dette Newton-rommet

Moduler for 6. årstrinn

Moduler for 9. årstrinn

Moduler for VG1. årstrinn

Kontaktinfo

Camilla Risa Haugstad/ Tina Tomasa
Sortland Videregående Skole
Tlf: 476 27 644 / 979 60 226
newton.vesteralen@nfk.no

Besøksinformasjon

Kulturfabrikken, gå inn hovedinngang, opp trapp og til høyre.
Sortland kommune

Prosjekteier

Sortland videregående skole

Samarbeidspartnere

- Sortland kommune
-