Newton Senja

Prosjekteier: Senja kommune
drift i drift

Velkommen til Newton Senja

Newtonrommet er et realfaglig undervisningstilbud for elever i grunnskole og videregående i Midt-Troms. Rommet er lokalisert i Kunnskapsparken på Finnsnes.

Her får elevene lære realfag gjennom spennende, praktiske aktiviteter. Vi tilbyr opplæring med fokus på temaene energi, teknologi og sjømat. All undervisning er utarbeidet fra kompetansemålene i læreplanene, og skal derfor inngå som en del av den ordinære undervisningen. Skoleåret 2020/21 har vi ekstra fokus på programmering og algoritmisk tenkning i følge med innføring av ny læreplan. 

Undervisningen består av:

  1. Forarbeid som gjøres på skolene
  2. Dagsopplegg i rommet
  3. Etterarbeid på skolene

Vi tilpasser start og slutt-tidspunkt, og dekker også skyss for klassene som kommer hit. Skriv i kommentarfeltet på påmeldingen om dere trenger skyss, og tidspunkt for denne. 

Vi følger smitteverntiltak fra veileder gitt av Udir (trafikklysmodell), og anbefalinger fra FHI.  Vi kan ta i mot en kohort av gangen, og gjør forebyggende tiltak med ekstra renhold av inventar og utstyr, vask og spriting av hender osv.

Påmelding finner du til venstre her på siden under "Kalender og påmelding".

Vi tilbyr skoleåret 2020/21 følgende Newton- moduler:

  • "Roboter og omkrets" for 6. trinn
  • "Aksjon: redning - blokkprogrammering med WeDo 2.0" for 5.trinn
  • "Willy WeDo utforsker vekt" for 3.trinn.
  • "Elektrisk energi fra fornybare og ikke- fornybare energikilder" for 10. trinn (LK06)                         Mer info om modulene finner du til venstre under "Newton-moduler" og under "Andre aktiviteter".

Torsdager kl. 15-17 er det SKAPERVERKSTED, et fritidstilbud der barn fra 10-16 år får utforske og være kreative med teknologi. Se info under "Andre aktiviteter" til venstre på siden.

 
Se video med nærmere presentasjon: Newton-rom


Moduler i dette Newton-rommet

Moduler for 3. årstrinn

Moduler for 6. årstrinn

Moduler for 7. årstrinn

Kontaktinfo

Administrasjonsleder Therese Hj. Paulsen
Bernhard Lunds vei 4
Tlf: 97101966
therese.hj.paulsen@senja.kommune.no

Besøksinformasjon

Kunnskapsparken Finnsnes

https://www.facebook.com/Newton-Senja-1384151538492569

Senja kommune

Prosjekteier

Senja kommune

Samarbeidspartnere

- Senja kommune
- Troms og Finnmark fylkeskommune
- Salmar Nord AS
- Nordnorsk vitensenter
- Senja bibliotek
- Studiesenteret Midt-Troms AS
- NITO Troms
- Sparebank1 Nord-Norge
- Senja videregående skole
- Finnfjord AS
- UiT Norges arktiske universitet