Newton Flora

Prosjekteier: Kinn kommune

Velkommen til Newton Flora.

Rommet vart opna 2017. 

 

                          

 

Modulane på Newtonrommet i Florø:

 

                                                           9. klasse: Engia

  

5. klasse Robotar og omkrets                    7. klasse Salmo salar

  

5 år barnehagar Eit blått eventyr               3. klasse WeDo- vekt og friksjon

  

4 år barnehagar BebBot og humleliv        6. klasse Matematisk Juleverkstad

  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beebot for 4 åringane i barnehagane.

Bzzzzzzz vi lære om humler no i april. I barnehagen har vi sett humler som summer rundt å leiter etter ein plass å lage eit bol. Nåkre av dei går rundt på bakken og er så slitne at dei ikkje klarer å fly. Stakkars.. Kva kan vi gjere for å hjelpe dei?

Newtonmodulen Beebot er den første innføringa i programmering for elevar hos oss. Programmering er ein rød tråd i undervisninga fram til elevane går ut av ungdomskulen. Vi programmerer, smaker på honning, lærer om humlehotell og mykje anna spennande.

 

            

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energisk! Vi utforsker Energi for 9.ende klasse.

Vi har begynt å bruke ein ny modul! Veldig kjekt for både Newtonløararane her hos oss og for elevane våre. Dette er modulen: Energisk! Vi utforsker energi.

Det er 9.ende klassetrinn som bruker denne modulen. Tidlegare har vi kjørt Newton Engia.

 

  

  

  

 

 

Salmo Salar for 7. klasse

- Lære om laks i oppdrett og i naturen
- Studere levande plommesekkyngel av laks. Teikne og rekne ut måleståkk
- Lunsj med ulike variantar av kald- og varmrøkt laks
- Programmering av EV3 robot

                 

    

   

  

 

 

 

Matematisk Juleverkstad for 6. klasse

November 2020

- Nissen sin gåvesekk
- fargelegge etter nummer
- Origami
- Søylediagram
- Koordinatar
- Geometri

  

  

  

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oktober 2020 er det 5. klasse sin tur.

Vi bygger og programmerer EV3 robot. 

Pga korona er det vasking og spriting, og vasking og spriting. Til og med legobrikkene må spritast! 

 

       

 

Eit Blått Eventyr, for 5 åringar i barnehagane

I år har vi organisert undervisninga litt annaleis for barnehagane enn før.

Tidlegare har ein Newtonlærar hatt heile undervisninga på Newtonrommet. Frå i haust av er ein pedagog i kvar barnehage blitt invitert til å lede nokre av aktivitetane når dei er i rommet. Litt etter samme mal som for skulane, der kvar skule har sin eigen Newtonlærar. 

 

 

 

WeDo

Skuleåret 2020/2021 starter opp med WeDo for 3. klassetrinn.

Etter å ha gått gjennom rutiner med vask og spriting av både Newtonrommet og utstyr så har vi gjennomført modulen i stor grad som før. 

  

 

 

Beebot og humleliv.

I år fekk vi godkjendt modulen vår om humler og programmering. Takk til First Skandinavia for fint samarbeid! 

På grunn av corona måtte vi utsette modulen frå mars til aprin/ mai.  Modulen Engia vart avlyst i mars. Vi rakk å ha ein klasse innom før skulane og Newtonrommet vart stengt. Men no er vi i full gong igjen. Veldig kjekt både for oss og elevane.

April og mai får vi besøk av alle 4. åringane i barnehagane. 

 

 

 

Engia, fornybar- og ikkje fornybar energi for 9. klasse

                 

    

              

 

 

Strikkasokkar i gåve frå husflidslaget i Florø

Golvet på Newtonrommet er kaldt no om vinteren. Vi var så heldig å få masse strikkasokka frå husflidslaget. Så nå kan dei som har gløymt inneska sine få gode og varme sokkar til kalde tuttelutta. 

 

               

 

Salmo Salar.

Vi har valgt å legge Salmo Salar til 7. klasse. Her forskar vi på laks både i oppdrett og frittlevande. Vi lærer om kva som skjer når laksen går opp i elva for å gyte, og kva som skjer når den går frå å leve i ferskvatn til å leve i saltvatn. Vi lærer om gyting, og om livssyklusen til laks. Som at dei svømmer tilbake til den elva dei vart født.

 

                            

Programmering av EV3 robot.
Då elavne i 5. klasse var her i haust så bygde dei roboten. Dei hadde modulen Robotar og matematikk. Det samme var denne klassen for 2 år sidan. 

 

Newtonrommet har eit eige klekkeri av lakseyngel. Vi får rogna som augerogn, som vert klekt i løpet av tida vi kjøyre modulen. Det å studere levande plommesekkyngel er svært interessant for elevane. Ofte klekker rogna under mikroskopet! 

 

I akvariet har vi laks som elevane får mate laksen. Frå eit lokalt oppdrettsanlegg har direktesending. Her får elevane styre kameraet slik at vi kan fylgje med på foringa. 

 

Til lunsj serverer vi røykelaks, varmrøkt laks og lakseburgarar med alt av tilbehør. Veldig populært. Og er ein fin måte å for elevane å bli kjendt med sjømat.

                               


 

Matematisk Juleverkstad.

Dette er den siste modulen i året her hos oss. I motsetning til dei andre modulane så er denne frivillig for skulane å bruke. 
Vi har 6 stasjonar med oppgåve. 

 

 

Robot og omkrets.

No er vi slutten av oktober og då er det 5. klasse sin tur. 

 

Eit blått Eventyr

Frå modulen "Eit blått eventyr" for våre 5åringar i barnehagane. Spennande å sjå kva som er inne i ein laks. Kvar er hjartet, tru? Kan vi ta det ut? Kvar er inni auget? Skummelt spennande! Vi matar laksen i akvariet. Lærer om kvar laks, ål, flyndre, torsk og silda lever.  Og masse anna om fisk.

 WeDo

Då er sommaren over og vi er godt i gang med det nye skuleåret, og med oppstart av Newtonrommet. Den først modulen vår er WeDo for 3. klasse.
Kl 09 kom det ein klasse med veldig spente elevar! Med lego lærer vi om vekt og friksjon ved hjelp av roboten Milo. 

 

 

 Newton Flora er no i ordinær drift, og avtalen blei signert 14.06.2019

 

Bee-Bot og humleliv er ny modul for 4-åringane

Newton Flora er i dialog om å få modulen for 4-åringane godkjend som ein av dei faste modulane i Newton-biblioteket. Vi ynskjer at både 4 åringar og 5 åringar har ein modul i vårt Newtonrom. Alle 5 åringane gjennomfører "Eit blått eventyr"

  

  

Wikipedia

I modulen Bee-Bot og humleliv får barna bl.a. møte Humle Brumle som er ein humlekosebamse,

 

Vi snakkar om korleis ei humle ser ut. Vi lærer at humla har ei nål på rompa som heiter brodd. Det beste humla veit å spise er nektar og pollen, og humla lager honning. Vi smaker på honning og snakkar om pollenallergi. Vi lærer at dersom det ligg ei humle på bakken som ser litt forkommen ut, så kan vi gje den sukkervatn. Vi ser på eit humlehotell. Kanskje barnehagen vil lage eit hotell til humlene?

Vi leikar at vi er små humler som summar rundt i Newtonrommet og leitar etter blomster som lukter deilig. Så leikar vi "Kråka kjem". Masse hyl og moro når dei vaksne er kråker som fanger småhumler!

Innføring i programmering.

 Som ein del av modulen lærer barna om programmering. Vi bruker Bee-Bot som må finne fram på eigne matter.

Barna skjønner raskt gangen i programmeringa. Programmeringa er slik laga at alle får eit godt utbytte. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------