Newton Larvik

Prosjekteier: Stiftelsen Realfag Larvik. Org.nr.: 913 048 229
drift i drift

Newton Larvik er på flyttefot, og holder for tiden stengt.

Nye lokaler er under etablering i Hammerdalen, Nedre Fritzøegate 1-3. Vi gleder oss til å ta imot elever igjen i freshe, nyoppussa lokaler våren 2021! I tillegg til undervisningsrom, blir det også bygget et flott laboratorium og et amfi. Undervisningen vil bli både spennende, variert og i tråd med de nye læreplanene.


Bakgrunn og formål

Norge trenger flere realister, Vestfold og Larvik er intet unntak. Interesse for matematikk og naturfag begynner i grunnskolen. Newton Larvik er en ny læringsarena for alle 20 skolene i Larvik og Norges nest største videregående skole; Thor Heyerdahl vgs med sine 1.600 elever. I Newton-rommet vil elevene møte spennende utfordringer og praktiske øvelser som motiverer til innsats.

Manequin challenge i Newtonrom Larvik!

Newton-rommet er et "verktøy" for å oppleve realfag på en spennende måte.

Målet er å bidra til å styrke realfag og teknologiske fag i skolen i tråd med læreplanene. Mer praktisk læring og flere spennende oppgaver for elevene skal stimulere til bedre mestring. Dette sees som et ledd i en større realfagsatsing i Larvik og Vestfold – og vi ønsker å sette et godt fotavtrykk for fremtiden. Newton Larvik skal gjøre det lettere og mer interessant for dagens unge å velge realfaglige og teknologiske utdanningsveier.

 Funksjon
Newton-rommet fungerer som et felles ressurssenter for realfagundervisningen i skolene i Larvik. På sikt vil rommet også kunne være et ressurssenter for Vestfold forøvrig. Rommet bidrar til å sette fokus på elevaktiv og erfaringsbasert læring i realfag og viktigheten av høy kvalitet i undervisningen. Derfor har vi ansatt en egen Newton-lærer i 100% stilling. Hun har ansvar for det pedagogiske opplegget i Newton-rommet, og bidrar dessuten til å oppgradere dagens lærere slik at de får en inngående forståelse av Newton-modulene. Resultatet er et inspirerende miljø med innovative læringsmoduler og godt utstyr.

Newton-rommet eies og drives av Stiftelsen Realfag Larvik. Stiftelsen ble opprettet av Larvik kommune, men er idag selvstendig og uavhengig. Driftskapitalen er summen av en rekke gode bidrag fra det offentlige, privat næringsliv og organisasjoner.

Beskrivelse av modulene som brukes i rommet - se lenger ned på siden.

Lærer/ daglig leder:  Thorny Cesilie Andersen

De som sitter i styret i stftelsen er:
  • Jan Ludvig Werner, styreleder, Larvik Næringsforening
  • Jan Erik Norder, Larvik kommune
  • Egil Fauske, Thor Heyerdahl videregående skole
  • Inger Norunn Nergaar, Høgskolen Buskerud Vestfold
  • Siv Hjertø, Larvik Næringsforening

 

Newton Larvik i media og sosiale medier

Newton Larvik på Facebook      TV Vestfold        Solve

Vannklyngen              Fritzøe Eiendom på Facebook

Østlands-Posten 22. nov. 2014      ØP 17. nov. 2014

ØP 18. okt. 2014     ØP 22. mars 2014 side 22-23 og side 24-25Moduler i dette Newton-rommet

Moduler for 5. årstrinn

Moduler for VG2. årstrinn

Kontaktinfo

Thorny Cesilie Andersen
Postboks 1257 Torstrand, 3254 Larvik
Tlf: 9823 1121 / 4811 2138
thorny.andersen@larvik.kommune.no

Besøksinformasjon

Nedre Fritzøegate 1-3, Skogkontoret Fritzøe Eiendom
Larvik

Prosjekteier

Stiftelsen Realfag Larvik. Org.nr.: 913 048 229

Samarbeidspartnere

- Abax AS
- ASKO Vestfold Telemark
- Canon Vestfold Telemark
- DNB Larvik
- Duvholt Holding AS
- Fritzøe Eiendom AS
- Jotron AS
- Larvik kommune
- Larvik Næringsforening
- Nasta AS
- NITO Vestfold
- Norconsult AS
- Tekna Vestfold
- Tormatic AS
- UTD as
- Vestfold fylkeskommune
- Vestfold Vann IKS