Newton Marinrom Frøya

Newton Marinrom Frøya

Prosjekteier: Frøya kommune - Guri Kunna videregående skole
etablering under etablering

Newton marinrom Frøya gir undervisning i moduler med vekt på det marine rommet og marine miljøet. Vi har fokus på å utvikle gode pedagogiske løsninger og undervisningsmateriell slik at våre elever skal kunne undre seg og få kunskap om havet. Utvikling av tilpassede læremidler og innkjøp av godt og moderne utstyr er viktig elementer for vårt marine newtonrom.

Etter tre års pause har vi fra høsten 2019 restartet newtonrommet :)


Vi har tidligere utarbeidet en todagers læringsenhet om oppdrettslaks og ulike biologiske yrker knyttet til denne næringen, "Frisk som en fisk". Høsten 2014 fikk vi tilsagn midler til utvikling av to nye moduler, "Kamskjell som miljøindikator" og "Oseanografi" fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Sentralt i begge disse prosjektene står utvikling av læremidler.

I samarbeid med Forskerfabrikken A/S gir vi tilbud om sommerskole for 5.-7. klassinger i Hitra og Frøya kommuner. 

L

Sammen med Folkeakademiet på Frøya har marinrommet det tekniske og faglige ansvaret for "Langfredagsfjærevandring" , et familiearrangement med hovedfokus på marin biodiversitet og mat fra fjæra. I september deltar vi i samarbeid med Frøya videregående skole ved den årlige tredagers lokale markeringen av "Forskningsdagene" i regi av Norges Forskningsråd.


.Moduler i dette Newton-rommet

Frisk som en fisk

Newton-modul nr. 1628

Kamskjell som miljøindikator

Newton-modul nr. 1864

Oseanografi

Newton-modul nr. 1862

Roboter - i liv og lære!

Newton-modul nr. 1491

Salmo salar

Newton-modul nr. 1765

Kontaktinfo

Ola Vie
Guri Kunna videregående skole
Tlf: 48186986
olavie@trondelagfylke.no

Besøksinformasjon

Newtonrommet er lokalisert i 2. etasje på naturfagrommene til Sistranda skole, inngang ved bassenget.
Prosjektkoordinator har kontor ved Frøya videregående skole.
Frøya Kommune

Prosjekteier

Frøya kommune - Guri Kunna videregående skole

Samarbeidspartnere

- Guri Kunna vgs/Trøndelag fylkeskommune
- Sistranda skole / Frøya kommune