Newton Nordre Follo

Newton Nordre Follo

Prosjekteier: Nordre Follo kommune
pilotering under pilotering

Newton Nordre Follo er nå offisielt åpnet. Rommet er plassert i 4.etasje i Kolben kulturhus på Kolbotn.

Newton Nordre Follo åpnet offisielt 3.september. Piloteringsfasen er i gang, og undervisning starter i oktober for elever fra Ski og Oppegård kommune.

Nordre Follo kommune er eier og skal drifte Newton-rommet. Det skal gis et bredt undervisningstilbud til elever i Nordre Follo.

  ​

NEWTONROM: Et rom som skal inspirere og øke realfagskompetansen er etablert i Kolben. Her tester elever fra Flåtestad skole og Ski ungdomsskole noe av utstyret.

ÅPNINGEN: Ordførerne i Oppegård og Ski, Thomas Sjøvold og Hanne Opdan, følger nøye med på elevene fra Flåtestad skole som demonstrerer forsøk med kulebane og melkekartongbil.

ÅPNINGEN: Elevene fra Ski ungdomsskole tester ut programmering av Lego-robot med Newton-lærer Espen Langaas.


Moduler i dette Newton-rommet

Kontaktinfo

Gro Aarskaug
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Tlf: 66 81 92 56
newtonrom@nordrefollo.kommune.no

Besøksinformasjon

Kolben Kulturhus, 4.etg
Strandliveien 1
Kolbotn
Nordre Follo

Prosjekteier

Nordre Follo kommune

Samarbeidspartnere