Newton Nordre Follo

Newton Nordre Follo

Prosjekteier: Nordre Follo kommune
drift i drift

Velkommen til Newton Nordre Follo!

Rommet er plassert i 4.etasje i Kolben kulturhus på Kolbotn. Her får elevene i 3., 6. og 9.trinn i hele Nordre Follo kommune en hel skoledag til å utforske og finne løsninger på ulike problemstillinger innenfor naturfag og matematikk.

Newton Nordre Follo åpnet offisielt 3.september, og har nå vært i drift i ett år. Vi startet med å få klasser på besøk i oktober 2019, og etter en periode med corona-tiltak og besøk ute på skolene, vender vi tilbake til ordinært tilbud, og ønsker igjen elevene velkommen til oss.

Nordre Follo kommune er eier og skal drifte Newton-rommet. Det gis et bredt og praktisk rettet undervisningstilbud til elever i Nordre Follo, som et tilskudd til den ordinære undervisningen.

  

NEWTONROM: Et rom som skal inspirere og øke realfagskompetansen er etablert i Kolben. Her tester elever fra Flåtestad skole og Ski ungdomsskole noe av utstyret.

ÅPNINGEN: Ordførerne i Oppegård og Ski, Thomas Sjøvold og Hanne Opdan, følger nøye med på elevene fra Flåtestad skole som demonstrerer forsøk med kulebane og melkekartongbil.

ÅPNINGEN: Elevene fra Ski ungdomsskole tester ut programmering av Lego-robot med Newton-lærer Espen Langaas.


Moduler i dette Newton-rommet

Kontaktinfo

Gro Aarskaug
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Tlf: 91 57 67 34
newtonrom@nordrefollo.kommune.no

Besøksinformasjon

Kolben Kulturhus, 4.etg
Strandliveien 1
Kolbotn

Newton-lærere:
Espen Langaas, tlf. 92666711
Linn Anette Haug, tlf. 98684067
NordreFollo

Prosjekteier

Nordre Follo kommune

Samarbeidspartnere