Newton Realfagsenter Nannestad

Prosjekteier: Nannestad videregående skole
drift i drift

Newton Realfagsenter Nannestad

Newton Realfagsenter Nannestad tilbyr i dag tre moduler for 5.trinn, 8-10.trinn og vg1. Vi tar imot besøk fra alle skoler i Nannestad kommune i tillegg til ungdomsskoler i Eidsvoll og Gjerdrum. Vi er realfagskonsulenter for realfagskommuneprosjektet i Nannestad kommune.

Plassert sentralt på Østlandet, i umiddelbar nærhet til Gardermoen og med kort avtand til forsknings- og universitets-/høyskolemiljøene i Lillestrøm og Oslo, har Nannestad videregående skole etablert sitt Newton-rom. Mange tunge næringslivsaktører er lokalisert i nærområdet, og man håper å kunne inngå viktige samarbeidsavtaler med flere av disse. Et viktig element i denne satsningen er videre at de omkringliggende ungdomsskolene skal dras inn i forhold til både utvikling og drift/bruk av Newton-rommet gjennom et prosjekt som omhandler kontinuitet i det trettenårige skoleløpet (jf Kunnskapsløftet).

Nannestad videregående skole tilbyr 6 programområder, og har i dag ca 800 elever.  Realfag er en av skolens viktigste satsingsområder.
 

 Moduler i dette Newton-rommet

MatchGraph/ Gå grafen

Newton-modul nr. 2163

Roboter og matematikk - NXT

Newton-modul nr. 2164

Kontaktinfo

Theresa Myran
Nannestad videregående skole, SMESTUVEGEN 2, 2030 Nannestad
Tlf: 63 99 66 00
theresa.myran@nannestad.vgs.no

Besøksinformasjon

Besøkende vil møtes ved hovedinngangen. Ellers kan de henvende seg i ekspedisjonen i tredje etasje. Newton-rommet er rom 6-204.

Prosjekteier

Nannestad videregående skole

Samarbeidspartnere