Newton-rom på Voss

Newton-rom på Voss

Prosjekteier: VLFK v/Voss gymnas
drift i drift

Voss herad og Vestland fylkeskommune samarbeider om å tilby ei realfagoppleving litt utanom det vanlege for elevar i Vossaregionen. Newton-rommet er lokalisert i lokala til Voss gymnas, og tek imot elevar frå barnehage, grunnskule og vidaregåande skule.  

Newton-rommet held til i flotte lokale, med spanande inventar og topp moderne teknologisk utstyr. I tillegg har Newton-rommet tilgang på kantine og uteområde til leik.

Newton-rommet tilbyr opplegg som dekkar kompetansemål i matematikk og naturfag. 

 

Me tilbyr skuleåret 2020-2021 fylgjande modular/undervisningsopplegg:

- Robotar og omkrins, for 6. trinn

- Programmering, for 8. trinn

- Produksjon av elektrisk energi, for 10. trinn

- Solceller og solfangarar, for VG1

- Energi og teknologi, for førskulegruppene i barnehagane

 Moduler i dette Newton-rommet

Roboter og omkrets

Newton-modul nr. 2146

Solceller og solfangere

Newton-modul nr. 2130

Kontaktinfo

Ragnhild Blikberg

Tlf: 94288589
ragnhild.blikberg@vlfk.no

Besøksinformasjon

Gymnasvegen 5
5700 Voss

Prosjekteier

VLFK v/Voss gymnas

Samarbeidspartnere

- Voss herad
- Vestland fylkeskommune