Newton-rom ved Norsk Oljemuseum i Stavanger

Newton-rom ved Norsk Oljemuseum i Stavanger

Prosjekteier: Norsk Oljemuseum
drift i drift
Newton-rom på Norsk Oljemuseum Rommet tilbyr en to-dagers Newton-modul for alle 9. klassene i Stavanger kommune. Temaene er produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og dannelse av fossilt brensel. 
Moduler i dette Newton-rommet

Energi på oljemuseet Under pilotering!

Newton-modul nr. 1573

Kontaktinfo

Elin Rosnes
Norsk Oljemuseum
Tlf: 51939314
newton@norskolje.museum.no

Besøksinformasjon

Norsk Oljemuseum
Kjeringholmen 1
4006 Stavanger
Stavanger kommune

Prosjekteier

Norsk Oljemuseum

Samarbeidspartnere