Newton-rommet ved Energihuset i Hammerfest

Newton-rommet ved Energihuset i Hammerfest

Prosjekteier: Hammerfest Energi
drift i drift

Newton-rommet i Hammerfest er lokalisert til Hammerfest Energi sine lokaler ved Energihuset.

 

Vi tilbyr 3 ulike moduler,

Høsttermin:       Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, for elever på 9. trinn.

Vårtermin:         Fossilt brensel, dannelse og anvendelse, for elever på 9.trinn

                          Roboter og matematikk, EV3, for elever på 7.trinn.

Dersom andre klassetrinn ønsker noen av modulene  eller besøke Newton rommet, kan dere ta kontakt med Anita.Klemmetsen@Hammerfest.kommune.no.

Informasjon om de ulike modulene får du ved å trykke på modulene til venstre.

For påmelding benytt påmeldingen også det på venstre side. 

 

Rekordlista kulebanekonkurransen høsten 2018:

1. plass     Ina, Kaja, Sesil, Tara                Breilia 9d     522 cm

2. plass      Adrian, Linn, Aurora, Hanna,   Båthuset     439 cm

3. plass     VIlde, Regine, Andrea, Thea    Breilia 9b     402 cm

 

Anita T og Anita K

Newton lærereModuler i dette Newton-rommet

Kontaktinfo

Jon Eirik Holst
Postboks 3, 9615 Hammerfest
Tlf: 93248585
j-eh@hammerfestenergi.no

Besøksinformasjon

Newtonlærere:
Anita Klemmetsen- Anita.Klemmetsen@hammerfest.kommune.no
Anita Tormodset-
Anita.Tormodset@hammerfest.kommune.no
Hammerfest

Prosjekteier

Hammerfest Energi

Samarbeidspartnere

- Goliat-lisensen
- Hammerfest kommune