Newton-rommet ved Energihuset i Hammerfest

Newton-rommet ved Energihuset i Hammerfest

Prosjekteier: Hammerfest Energi
drift i drift

Newton-rommet i Hammerfest er lokalisert til Hammerfest Energi sine lokaler ved Energihuset

Vi tilbyr  gratis undervisning for våre elever.

Følgende moduler:

Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, for elever på 9. trinn

                          . 

Fossilt brensel, dannelse og anvendelse, for elever på 9.trinn

                             

Roboter og matematikk, for elever på 6. eller 7.trinn.

                                          

Dersom andre klassetrinn ønsker noen av modulene,  eller besøke Newton rommet, tilpasser vi undervisningsopplegg etter skolenes ønsker.  

Ta kontakt med Anita.Klemmetsen@Hammerfest.kommune.no.  

Alle modulene er utarbeidet ut fra kompetansemålene, og kan derfor inngå som en del av ordinær undervisning.

Informasjon om de ulike modulene får du ved å trykke på modulene til venstre.

For påmelding benytt påmeldingen også det på venstre side. 

 

                                                                  Anita T og Anita K

                                                                    Newton lærere

 Moduler i dette Newton-rommet

Kontaktinfo

Tove Jensen
Postboks 3, 9615 Hammerfest
Tlf: 99560363
tove.jensen@hammerfestenergi.no

Besøksinformasjon

Newtonlærere:
Anita Klemmetsen- Anita.Klemmetsen@hammerfest.kommune.no
Anita Tormodset-
Anita.Tormodset@hammerfest.kommune.no
Hammerfest

Prosjekteier

Hammerfest Energi

Samarbeidspartnere

- Goliat-lisensen (Vår Energi / Equinor)
- Hammerfest kommune