Newton Saltdal

Newton Saltdal

Prosjekteier: Saltdal kommune
etablering under etablering
Litt historie:
Vinter/vår 2006 ble det utviklet undervisningsopplegg for et Newton (ute-) rom ved Nordland Nasjonalparksenter. To lærere fra Saltdal kommune, Salten friluftsråd, Nordland nasjonalparksenter og FIRST Scandinavia har vært med på utviklingen.

Høsten 2008 ble det organisert 2-dagers undervisningsopplegg for skoleklasser ved Nordland Nasjonalparksenter. To lærere og en naturveileder fra senteret tok elevene gjennom spennende aktiviteter som i stor grad var knyttet til naturområdene på Storjord.

Aktivitetene i dette undervisningsopplegget har vært :
- Fysisk aktivitet og kosthold, blodsukkermåling og pulsmåling
- Vannstudier
- Opplæring og bruk av GPS og navigasjon
- Ernæring sett i sammenheng med fysisk aktivitet, blodsukker og pulsfrekvens


Saltdal kommune har vært prosjekteier og har brukt Nordland Nasjonalparksenter til gjennomføringen.

Hva skjer nå:
Det arbeides nå med en videreføring av Newton-rommet eventuelt med en ny lokalisering samt en god driftsmodell som skal gi kontinuitet. Nærmere informasjon kommer.
______________________________________________________________________

Saltdal er én av ni kommuner som er med i prosjektet "Newton Salten" – et interkommunalt samarbeid initiert av RKK Indre Salten og finansiert av Partnerskap Salten. Les mer her.
______________________________________________________________________Moduler i dette Newton-rommet

Fysisk aktivitet, ernæring, blodsukker, og puls. Under pilotering!

Newton-modul nr. 1080

Roboter - i liv og lære!

Newton-modul nr. 1355

Roboter og matematikk - EV3

Newton-modul nr. 1927

Vann og vannkvalitet Under pilotering!

Newton-modul nr. 1089

Kontaktinfo

Frank Borkamo
Høgbakkveien 11, 8250 Rognan
Tlf: Frank:98265754
frank.borkamo@saltdal.kommune.no

Besøksinformasjon


Saltdal

Prosjekteier

Saltdal kommune

Samarbeidspartnere

- Nexans Rognan
- Edelfarm
- Saltdal Sportssenter