Newton Salten, – et interkommunalt samarbeid

Prosjekteier: RKK Salten
"Newton Salten" arbeider med tre store utfordringer 
  1. Bidra til at vi i Salten regionen i fremtiden har tilgang på høyt kvalifisert
    arbeidskraft i forhold til utvikling og nyskapning.
  2. Vise at det lokale næringsliv er kunnskapskrevende, og at det finnes
    spennende og utfordrende arbeidsplasser for jenter og gutter i Salten.
  3. Utvikle gode møteplasser mellom skole og lokalt næringsliv.

 

IRIS har bevilget 675 000 kroner til skyss av elever til Newton-rommene i Salten i 2016. Midlene administreres av RKK i Salten, og fordeles mellom de forskjellige Salten-kommunene på best mulig måte. Håpet er at vi ser mange nye besøk på tvers av kommunegrensene nå som transportmidler er tilgjengelig.

 

Se mer info om Newton-rommene her:
Bodø
Fauske
Saltdal
Steigen
Meløy
Beiarn
Sørfold
Gildeskål
Moduler i dette Newton-rommet

Kontaktinfo

Vegard Dybvik
RKK Salten, boks 394, 8201 Fauske
Tlf: +47 91 55 98 91
post@rkksalten.no

Besøksinformasjon

Hver kommune har sine egne besøksadresser.
Se nederst på forsiden til Newton Salten.


Prosjekteier

RKK Salten

Samarbeidspartnere

- RKK Salten
- Bodø kommune
- IRIS