Newton Stjørdal

Prosjekteier: Stjørdal kommune
drift i drift

Velkommen til Newtonrommet i Kimen kulturhus på Stjørdal!

Vi tilbyr en todagers Newton-modul, Engia energirom, for elever på 10. trinn i Stjørdal kommune. Elevene får en annerledes læringsarena med praktisk basert undervisning om elektrisitetsproduksjon fra fossile brensler og fornybar energi. Modulen består av forarbeid som gjøres på skolen, to hele skoledager på newtonrommet, og etterarbeid som til sammen gir elevene muligheten til å utforske temaet energi i praksis, og knytte disse erfaringene til teori.

Vi tilbyr også Newton-modulen Roboter og omkrets for elever på 6. trinn. Elevene vil ta i bruk EV3 roboter, som er bygd som biler, for å løse ulike oppgaver knyttet til omkrets, rotasjon og sirkler.

Vi kan også tilby en modul for 3. trinn, WeDo dyrehage, der elevene lærer om kraftoverføring ved hjelp av trinser og tannhjul. Elevene skal finne noen dyr som har rømt. dette gjør de ved å bygge ulike dyreroboter i Lego for så å programmere dem. Elevene får øvd seg på programmering, problemløsning, ta i bruk faguttrykk og de må forklare hverandre hvordan roboten virker. Har man ønsker om å utforske denne modulen så kan man ta kontakt, men vi har per dags dato ikke kapasitet til å tilby denne til alle tredjeklassingen i Stjørdal kommune. 

Bruk påmeldingskalenderen i venstre marg for å melde på klasser eller ta kontakt på epost. Moduler i dette Newton-rommet

Roboter og omkrets Kimen

Newton-modul nr. 2121

Kontaktinfo

Elisabeth Thomassen Lind
Kimen, Sandgata 15, 7500 Stjørdal
Tlf:
newton@stjordal.kommune.no

Besøksinformasjon

Rommet er lokalisert i Kimen Kulturhus. Klassene som skal besøke Newtonrommet møter på baksiden ved siden av inngangen til Carbon fritidsklubb.
Stjørdal kommune

Prosjekteier

Stjørdal kommune

Samarbeidspartnere

- Equinor
- Stjørdal kommune