Newton Stjørdal

Prosjekteier: Stjørdal kommune
drift i drift

Velkommen til Newtonrommet i Kimen kulturhus på Stjørdal!

Vi tilbyr en todagers Newton-modul, Engia energirom, for elever på 10. trinn i Stjørdal kommune. Elevene får en annerledes læringsarena med praktisk basert undervisning om elektrisitetsproduksjon fra fossile brensler og fornybar energi. Modulen består av forarbeid som gjøres på skolen, to hele skoledager på newtonrommet, og etterarbeid som til sammen gir elevene muligheten til å utforske temaet energi i praksis, og knytte disse erfaringene til teori.

Vi tilbyr også Newton-modulen Roboter og matematikk for elever på 6. trinn. Elevene får mulighet til å programmere Lego-roboter, som de skal bruke til å løse ulike regneoppgaver, hovedsakelig knyttet til måling/geometri. Denne modulen

Nytt av året er at vi skal tilby en modul for 3. trinn, WeDo dyrehagen, der elevene lærer om kraftoverføring ved hjelp av trinser og tannhjul. Elevene får bygge dyr til en dyrehage av enkle Lego-roboter, programmere dem, og øve seg i å bruke faguttrykk når de skal forklare hverandre hvordan roboten virker.  

 

Bruk påmeldingskalenderen i venstre marg for å melde på klasser!Moduler i dette Newton-rommet

Newton Engia Kimen

Newton-modul nr. 1860

Roboter og omkrets Kimen

Newton-modul nr. 2121

WeDo - dyrehagen

Newton-modul nr. 1987

Kontaktinfo

Elisabeth Thomassen Lind
Kimen, Sandgata 15, 7500 Stjørdal
Tlf:
elisabeth.thomassen.lind@stjordal.kommune.no

Besøksinformasjon

Rommet er lokalisert i Kimen Kulturhus. Klassene som skal besøke Newtonrommet møter utenfor hovedinngangen.
Stjørdal kommune

Prosjekteier

Stjørdal kommune

Samarbeidspartnere

- Equinor
- Stjørdal kommune