Newton Sunndal

Newton Sunndal

Prosjekteier: Sunndal kommune
pilotering under pilotering

Newton Sunndal hadde åpningsfest for barn og unge den 29. mai. Offisiell åpning blir onsdag 19. juni. Forskerfabrikken skal holde sommerskole her to uker sommeren 2019. Og fra skolestart 2019/2020 blir det ordinær drift.

Sunndal kommune er eier og ansvarlig for driften av Newton Sunndal.Torgeir Kårvand er administrativ leder og Newtonlærer, og Stine Slapø Haffke er Newtonlærer. Det skal gis et bredt undervisningstilbud til elever i Sunndal og omegn. 

Her er noen bilder fra piloteringen:Moduler i dette Newton-rommet

Newton Engia

Newton-modul nr. 2049

Roboter og omkrets

Newton-modul nr. 2106

Salmo salar

Newton-modul nr. 2050

Barnehagemoduler

Newton-barnehagemodul nr 2114: Et BLÅTT eventyr

I Newton-modulen ”Et BLÅTT eventyr”, vil de eldste barna i barnehagen lære om torsk og andre fiskearter. Modulen tar utgangspunkt i punkter i temaene ”Natur, miljø og teknikk” og ”Antall, rom og form” i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Gjennom visuelle fortellerverktøy og deltakende samtale, disseksjon av fisk og lek knyttet til de to overnevnte temaområdene i rammeplanen, vil barna lære mer om den betydningen havet, fisk og kystbefolkningen har for sjømatnasjonen Norge.

Det blå Norgeskartet.
Gjennom samtale med barna og aktiv bruk av billedkort vil barna ta del i fortellingen om sjømatnasjonen Norge. Hovedfiguren i denne fortellingen er torsken. Her vil barna undre seg over hvordan en kjempestor torsk får bittesmå barn. Sammen vil vi utforske hvor langt fisken må svømme fra havet der den bor og til kysten der den får barn. Barna vil også stifte bekjentskap med sild, laks, kveite og ål. Det blå Norgeskartet avsluttes med bevegelsesleken ”Fiskekjær”.

I fiskens buk.
Her vil barna lære mer om forskjellen mellom å leve på land og i vann. Ved å stille åpne spørsmål som; hvordan ville vi mennesker klare å leve vann? hvordan ville torsken klare å leve på land? vil barna gjennom undring og dialog lære om tilpasninger til to svært ulike miljøer. Gjennom disseksjon av torsk vil vi utforske hvor maten den spiser blir av. I denne delen vil barna både få erfaring med og kunnskaper om dyr og lære seg å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden.

Store blå tall.
Her skal barna få leke seg med å sammenlikne matproduksjon på land (sau) med matproduksjonen i havet (torsk og laks). I denne delen vil barna både få undre seg og systematisere, samt erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom sortering og sammenligning. I denne delen blir figurene som barna har laget som forarbeid tatt fram og de vil delta i en morsom fiskequiz.