Sciencecamp Hessdalen

Sciencecamp Hessdalen

Prosjekteier: Sciencecenter Østfold

Denne campen tilbyr elever og lærere en mulighet til å oppleve, sanse og lære i et helt annet miljø enn klasserommet.

Hessdalsprosjektet er unikt ved at elevene får være med på å bidra til forskningen på mysteriet om lysfenomenet. Alle målinger, observasjoner og arbeid som blir utført av elevene blir samlet og brukt som ekte forskningsmateriale. Elevene lærer å operere avanserte instrumenter og apparater som brukes av forskerne. Videre opplever man storslått natur, samhold og samarbeid ved å være på camp.

Campen har egen webside der elevene selv legger ut dag-til-dag-rapporter, bilder, film og registrering av observasjoner

Håpet er at dette skal kunne være årlig tilbud slik at flere grunnskoleelever kan oppleve denne unike forskningscampen.

Mål for prosjektet (grunnskoleelevene) :

 • Vekke undring, nysgjerrighet og økt interesse for realfagene

   

 • Opplæring i og bruk av digitale verktøy bl a filmkamera, kamera, mikroskop og teleskop

   

 • Bruk av Nysgjerrigpermetoden – Forskerspiren

   

(Data elevene innhenter brukes også videre av forskere i ettertid)

 • Elevsamarbeid på tvers av kommunegrenser

   

 • Samarbeid grunnskoleelever/høgskolestudenter (ingeniørfag) vil kunne inspirere ungdomsskoleelevene til å ønske videre studier innen realfagene

   

 • Utvidet bruk av Fronter (LMS) i samarbeid, og for- og etterarbeid

   

 • Oppdaterte websider www.sciencecamp.no

   Moduler i dette Newton-rommet

Kontaktinfo

Bjørn Gitle Hauge
Høgskolen i Østfold, 1757 Halden
Tlf: 41675282
Bjorn.g.hauge@hiof.no

Besøksinformasjon


Halden

Prosjekteier

Sciencecenter Østfold

Samarbeidspartnere

- Høgskolen i Østfold avd IR