Samarbeid med andre aktører


Samarbeid med Nordnorsk vitensenter

Det er inngått et samarbeid med Nordnorsk vitensenter - som bidrar som fagressurs for Newton-rommene i Nord Norge. Utover dette kan hvert enkelt Newton-rom, basert på sine behov, videreutvikle sitt samarbeid med vitensenteret.


Samarbeid med Forskerfabrikken

Det er etablert et realfaglig samarbeid mellom FIRST Scandinavia og Forskerfabrikken. Newton-rommene har mulighet til å benytte seg av tilbudene som initieres i denne sammenheng og Forskerfabrikkens sommerskole og forskerkurs er mest aktuell.


Informasjon om hva som skjer i denne forbindelse finnes på Newton-rommenes egne sider under "Andre aktiviteter".
Oppdatert