Skape kontakt skole-næringsliv

Hvert Newton-rom utgjør et lokalt utviklingsprosjekt der skole, næringsliv og lokalsamfunn samarbeider. Felles fokus vil være å skape en god arena for realfaglig undervisning, øke barnas interesse for disse fagene og samtidig heve rekrutteringen til realfaglige studier og yrker.Det finnes ingen oppskrift på hvordan kontakt mellom skoler og næringsliv kan skapes. Noen ganger vil det oppstå et behov i skolen der det er ønskelig å innhente ekstra kompetanse på et spesielt område. Da er det naturlig å ta kontakt med lokal industri og høre om de kan bidra med utstyr, fagkompetanse eller sponsing for å kjøpe slike ressurser et annet sted. I andre tilfeller kan det være en bedrift som ser et behov for rekruttering til sitt fagområde.


Et samarbeid med skolene i en region om et Newton-rom vil skape en arena der barna får oppleve realfag knyttet til bruk i det virkelige liv.


 

Et Newton-rom vil kunne tilføre skolene:
    - læring gjennom praktisk arbeid og refleksjon
    - et undervisningstilbud med forankring i læreplanen
    - spennende og moderne utstyr
    - lærer(e) med god realfagskompetanse

Et Newton-rom vil kunne gi lokalt næringsliv:
    - mulighet til å vise samfunnsansvar
    - mulighet til å være bidragsyter i undervisningen
    - utdanning og rekruttering av arbeidskraft i fremtiden
    - en arena der barn og næringsliv møtes

Oppdatert