Dekor: Skilt

Her er et utvalg eksempler på skilt montert i Newton-rom.

 

 

"Atlantisk laks" på plate montert med avstandsklosser. 

"Næringskjede" (Alternativ 1) Hvert ledd på plate montert med avstandsklosser.

"Næringskjede" (Alternativ 2)  Kjeden på samme plate montert med avstandsklosser.

"FN's bærekraftmål" på plate montert med avstandsklosser.

"Sponsorskilt" eksempel hvor hver sponsor er montert på akryl.
 

"Sponsorskilt" eksempel med alle sponsorer montert på samme plate.Eksempel på Newton-skilt montert direkte på vegg.

Oppdatert