Support fra FIRST Scandinavia

FIRST Scandinavia bygger og drifter Newton-nettverket. Vi er opptatt av at det skal være kontinuitet og kvalitet i alle ledd. Vi etterstreber derfor å bidra til at oppgaven med å komme i gang, drive eller videreutvikle Newton-rom skal gå så sømløst som mulig. I tillegg holder vi et våkent øye for at kvaliteten holdes i fokus i Newton-rommene.

Vi deltar gjerne i oppstartsmøter.
Vi supporterer gjerne pr. telefon/Skype eller andre plattformer.
Vi utvikler og drifter websider med tilhørende administrasjons-, påmeldings- og evalueringssystem.
Vi gjennomfører årlig nasjonal Newton-nettverkssamling.
Vi gjennomfører kurs for Newton-lærerne en til to ganger i året.
Vi koordinerer kvalitetssikringsarbeidet med Newton-moduler.
Vi utvikler og oppdaterer kvalitetssystem/manual for gjennomføring av etableringer.
Vi utvikler grafisk og digitalt materiell til Newton-rom som ønsker det.
Vi er sekretariat og videreformidler erfaringer og ideer i nettverket.
Vi administrerer rapportering fra Newton-rommene.

Med mer :-)
Oppdatert