Ta i bruk eksisterende Newton-modul

I Newton-konseptet samles alle godkjente moduler i et felles digitalt bibliotek. Modulene som ligger her, har høy kvalitet, og er godt beskrevet slik at de er delbare med andre Newton-rom. Biblioteket bidrar til å styrke nettverket og lar oss samhandle for å nå målet med Newton; gi flest mulig barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med realfag. Biblioteket vokser etter hvert som det utvikles nye moduler. 

Det er lokale skolemyndigheter og Newton-rommets driftsgruppe som velger ut moduler for sitt Newton-rom. Dette kan være basert på lokale skolemyndigheters behov, lokalt næringsliv, Newton-lærers kompetanse eller andre lokale forhold. Det anbefales at nyetablerte rom først bruker moduler som allerede eksisterer i biblioteket.

Når Newton-rommet laster opp en modul fra modulbiblioteket, får rommet en egen kopi av modulen. Her kan Newton-lærerne gjøre små lokale tilpasninger. Hver modul har sitt eget ID-nummer, det gjelder også kopiene. Newton-rommet kan bestemme hvilke moduler som skal presenteres på rommets lokale side på newton.no, og kan dermed styre hvilke moduler som skal inngå som en del av rommets påmeldings- og evalueringssystem. 

 

Å utvikle en ny modul er en tidskrevende, men spennende prosess. Har du en du en idé som du ønsker å gå videre med? Ta kontakt med en av oss som jobber i Newton-administrasjonen, så hjelper vi deg!


Oppdatert