Undervisning - gammel

Barn og unge som besøker et Newton-rom, får delta i praktisk og utforskende undervisning i matematikk, naturfag og teknologi. 

Elevene får tilgang til relevant og spennende utstyr, og blir møtt av en egen Newton-lærer. Undervisningen skal inngå som en del av skolens ordinære drift.

Fokus i Newton-undervisningen:

  • Praktiske, varierte og utforskende arbeidsmetoder
  • Relevans
  • Dybdelæring
  • Læringsutbytte
  • Diskusjon, samtaler og refleksjon 
  • Samarbeid 
  • Kvalitet 

Newton-lærerne er opptatt av å hjelpe elevene til å se sammenhenger og bygge forståelse gjennom faglige diskusjoner. Dette for at elevene skal få best og størst mulig læringsutbytte.

Undervisningsopplegget i et Newton-rom kalles en Newton-modul. Disse modulene er forankret i skolens læreplaner og kvalitetssikret av fagmiljø. 

Les mer om hva en Newton-modul er 

 

 

Oppdatert