Undervisning

Barn og unge som besøker et Newton-rom, får delta i praktisk og utforskende undervisning i matematikk, naturfag og teknologi. Elevene får tilgang til relevant og spennende utstyr, og blir møtt av en egen Newton-lærer. Undervisningen skal inngå som en del av skolens ordinære drift.

Målet med undervisningen i et Newton-rom er to-delt: 

Barn og unge som har vært i et Newton-rom, skal ha stort læringsutbytte.

Undervisningen i et Newton-rom skal hele tiden ha fokus på hva elevene skal lære. Aktiviteter og metoder velges på grunnlag av dette. I Newton-rommet er det tid til faglig fordyping, tid til refleksjon, tid til å bygge fagforståelse ved å koble praktiske aktiviteter og teori, og tid til å se sammenhenger i det vi gjør. Det legges derfor godt til rette for dybdelæring. For et størst mulig læringsutbytte, velges aktiviteter som henger sammen, og aktivitetene knyttes til relevant teori på en god måte.  

Barn og unge som har vært i et Newton-rom, skal ha gode læringsopplevelser.  

Gode læringsopplevelser kan være: God mestringsfølelse, skaperglede, stort engasjement, ny interesse, positive opplevelser med samhandling, fint møte med Newton-lærer, aha-opplevelser, glede over spennende utstyr, eller god innsats og motivasjon for læring. 

 

Oppdatert