Utvikle en Newton-modul

Alle Newton-lærere, eller andre fagmiljøer, kan utvikle nye moduler. Nye moduler er med på å gjøre nettverket bedre og mer mangfoldig. Å utvikle en ny modul er spennende, tidkrevende og lærerikt.  

Utvikling av nye moduler innebærer en prosess med kvalitetssikring av Newton-administrasjonens pedagog-team og NTNU Skolelaboratoriet. Vi har erfaring med at denne prosessen går raskere ved tidlig dialog om modulens faglige og didaktiske innhold. 

En Newton-modul skal ha stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser som mål. Modulen skal utfordre elevene til å jobbe praktisk og utforskende, og det anbefales å følge 5E-modellen i utviklingsarbeidet. Dette for at viktige prinsipper ved god realfagsundervisning skal ivaretas. Modulen skal legges opp slik at den gir elevene mulighet til å bli engasjerte, utforske, forklare, diskutere, reflektere, snakke fag og utdype tema. 

En modul planlegges, utvikles og dokumenteres inne i basen på newton.no. 

For å få godkjent modulen, er det viktige kriterier som skal oppfylles:
• Modulen har realfaglig fokus.
• Modulens innhold har forankring i gjeldende læreplan.
• Modulen har maksimum tre kompetansemål.
• Det er formulert læringsmål som konkretiserer kompetansemålene.
• Det pedagogiske opplegget legger vekt på at elevene skal arbeide praktisk.
• Det er laget et forarbeid, med en beskrivelse av gjennomføring.
• Det er laget et etterarbeid, med en beskrivelse av gjennomføring.
• Modulen er pilotert med elever.

Slik kvalitetssikres en Newton-modul

Vi ønsker at flere skal være med på å utvikle nye moduler. Newton-teamet kan hjelpe deg i gang, og vil gi deg verktøyene og veiledningen du trenger for at veien dit skal bli enklest mulig. Ta kontakt med oss tidlig i prosessen, så hjelper vi deg.

Oppdatert