Valg av Newton-moduler

Du kan velge å benytte ferdig utviklede undervisningsmoduler, du kan ta utgangspunkt i en eksisterende modul og videreutvikle den, eller du kan utvikle helt nye undervisningsmoduler med nye tema.

Vi anbefaler imidlertid at nye etablerere tar i bruk eksisterende Newton-moduler i pilotfasen. Start gjerne med bare én modul for å teste ut logistikk og undervisning i Newton-rommet. Se igjennom modulene og ta gjerne kontakt med administrasjonen for å få råd om valg av moduler.

 
Oppdatert